اصلاح پدر معتاد


سؤال :

سلام آقای دکتر ، پدر من از کودکی با رنج هایی بزرگ شده که از آنها بهره برای رشد خودش برنداشته ، من خیلی نگران او و عاقبت او هستم یادم هست که تلاشهایم را مثل آرامش بخشی امید دادن و کنترل اوضاع نابسامان خانواده گفتم و شما فرمودید بیش ازین نمیخواهد تو وظیفه ی خود را انجام داده ای .. اما آقای دکتر من با اطمینان میگویم من تلاشی که بر پایه ی روش درست و اسلامی باشد نداشته ام یعنی من دنبال روشی هستم که بر پدرم حجت باشد و نهایت کمک من به او باشد ، اگر با این وضع از دنیا برود هرگز و هرگز نمیتوانم خودم را ببخشم و صد در صد به ناراحتیهای فوق العاده ای دچار میشوم ، چون من بهتر میدانم که تلاش خدا پسندانه ای که بر پایه ی روش صحیح تربیتی اسلام باشد این نیست و البته نمیدانم با پدرم چگونه رفتار کنم و چگونه او را آماده کنم تا انتخاب کند ..میدانم که خدا نهایت کمکش را به او خواهد کرد من فقط میخواهم تکلیفم را که بی تفاوت نبودن و کمک به اوست ادا کرده باشم که بعد مرگ پدرم پیش خدای خودم شرمنده نباشم و از غصه ی پدرم دق نکنم ... برایم دعا کنید ...ممنونم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم خیر اشتباه می کنی ، مشکل عدم ادای تکلیف تو نیست ، مشکل ساختارشخصیتی پدرت و اعتیادی است که دامنش را گرفته است این حرفهایی که بابایت می زند مشترک در همه معتادان است و هم ناشی از نتایج مصرف مواد است و هم راهی برای آرام کردن خود و معاف نشان دادن خود از نکبتی که پیدا کرده اند بیخود خودت را خسته نکن تغییر چندانی در او نخواهی دید خداوند به پیامبرش می فرماید کسی که خودش را به کری زده اگر برایش وقت بگذاری ستم کرده ای

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی