زود رنج


سؤال :

سلام بله دکتر من خیلی حساس و زود رنجم خیلی دارم سعی میکنم دیگه اینطوری نباشم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم فرد حساس خودش را خمیر می کند و شوهرش را دیوانه برای خودت تمرین مقاومت بگذار

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی