بلوغ فکری و رفتاری


سؤال :

به نام خدا سلام و طاعات و عبادات شما قبول درگاه حق آقای دکتر دختری 21 ساله هستم که احساس میکنم آنقدر که باید و شاید به بلوغ رفتاری و فکری نرسیده ام.من میبینم که دخترانی به سن و سال من بسیار سنگین و موقر رفتار میکنند اما راستش من در خودم چنین رفتارهایی سراغ ندارم.مثلا من به شدت برونگرا و پر حرف و هیجانی و گاها جوگیر هستم و البته ناتوان در کنترل احساساتم..همین امشب در جمعی که شوهر خواهرهایم هم در آن حضور داشتند موقع تماشای فوتبال وقتی تیم مورد علاقه ام گل زد من ناگهان به هوا پریدم ولی بلافاصله از کارم خجالت کشیدم و نشستم اما چه کنم که این رفتارهایم هیجانی است و دست خودم نیست.ناگفته نماند که من در انجام بعضی کارها افراط میکنم به حدی که صدای اطرافیانم درمی آید مثلا من از پرحرفی هایم که بیشتر اوقات برای خنداندن اطرافیان است خسته شده ام واحساس میکنم دیگران مرا به چشم یک آدم سبک میبینند.من رفتارهای بچه گانه ای داشتم و دارم و تازه در سن 20 سالگی فهمیدم دیگر بزرگ شده ام و باید برخی رفتارها را کنار بگذارم اما دریغ از یک رفتار...من خیلی وقت ها نمیدانم باید در جمع چطور رفتار کنم و میترسم حرفی بزنم که مناسب آن مکان و زمان نباشد.من از رفتارهای خودم خسته شده ام و اصلا احساس خوبی به خودم ندارم.هروقت هم تصمیم میگیرم خودم را درست کنم باز یک اشتباه بزرگ مرا از ادامه راه ناامید میکند و حتی کار به جایی رسیده که فکر میکنم من درست بشو نیستم و دست از تلاش کشیده ام.دلم میخواهد من هم مثل یک بانو رفتار کنم نه مثل دختری شوت و ول انگار ولی متاسفانه هر چه کردم به در بسته خورد.خواهش میکنم راه حلی پیش پایم بگذارید.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم رفتارهای ما باید از روی سنجش و در مدیریت ما باشد ، نه از روی تحریک و بدون اشراف ما مهم نیست شما چه رفتاری بروز دادید ، مهم این است که در رفتاری که بروز دادید ، جای فکر و سنجش و تصمیم و انتخاب شما کجا بود آدمهای ضعیف و سست رفتارشان ( چه شادی و چه غم ) معطوف به تاثیرات اطرافیانشان و شرایط محیط است . در حالیکه انسانهای قوی و مدیر و مدبر ، رفتارهایشان را سرپرستی می کنند آنچه تو باید به سمت آن سوق پیدا کنی همین قابلیت و مهارت اداره رفتارهایت است و این با تمرین و توجه و مقاومت به محرکها ممکن می شود

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی