چگونه شاد باشیم


سؤال :

سلام خسته نباشید چگونه شاد باشیم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم شادی دو حالت درونی و بیرونی دارد برای شادی بیرونی که فاقد ارزش واقعی ست (‌ و متاسفانه بیشتر فعالیت های شادی بخش بر مدار همین نوع بنا شده است و حتی برنامه هایی مثل خندوانه یا دورهمی در تلویزیون هم همین مبنای غلط را سرفصل خود قرار داده است ) نه تنها این نوع شادی ارزش بخشی ندارد ، بلکه آدمی که با این نوع از شادی به شادی می رسد ، به ضعف و سستی شخصیت خود اذعان کرده است اما یک شادی دیگری که درونی ست و در ارزشگذاری شادی بسیار جایگاه بالایی دارد ، با شناخت مسایل رنج و عوامل مانع ساز شادی درونی و رفع آنها و یا رویکرد به کارکردها و حالاتی که موجبات این شادی درونی را فراهم می کند ، قابل دستیابی ست

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی