ادامه


سؤال :

این تنوع پذیری را چگونه باید درمان کرد یا کنترل کرد


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم نه دنیا آخور و طویله است ، و نه ما برای چریدن و خوش گذشتن و لذت بردن و بهره جستن ،‌ خلق شده ایم! آمده ایم تا از مزرعه گرانسنگ عمرمان ، خوشه های عبودیت و خشنودی خداوند را بچینیم و معلوم شود : ایکم احسن عملا ؟ این است که می بینید مولا و امیر مومنان ،‌ حتی از حلالهای مباح هم چشم می پوشد و از دنیا بقدر ضرورت اکتفا می کند و می فرماید علی را ندیده اید که دو خورش بخورد ،‌آن هم وقتی که خورش یکی اش شیر باشد و دیگری اش نمک ! برادرم نفس بی اشباع انسانی ، اگر رها بشود و بگذاریم برای خواسته هایش هر جایی که میلش کشید ،‌ روح آدمی را با خودش ببرد ، پس کی بزرگ بشویم ؟! پس کجا لایق بندگی بشویم ؟! آدمی که می داند مسافر است و دنیا معبری بیش نیست که محل آزمون ماست و جایگاهمان را مشخص می کند ، نمی تواند در آخور دنیا (‌ ولو از جنس غیرحرامش )‌سر فرو ببرد و چون چارپایان دلخوش بهره هایش شود

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی