سوال یکی از دوستانم5


سؤال :

اینکه در اسلام جهاد زنان رو به همسرداری نسبت میدهند این شامل کدام موارد مشخصی میشود ؟ متن بیانات آقای دکتر حمید حبشی خدا رب است و در کنار اوصاف عظیمی چون قادر بودن ، قهار بودن ، علیم و خبیر بودن ، خالق بودن ، رازق بودن و هزاران صفت بی مثالی که آن پروردگار شیرین هستی دارد ، رحمن الرحیم است و این ویژگی را در صدر همه سوره های قرآنش ، نقش داده است . و خودش رب است ، رب عالمیان محمدش ( که جان عالمی به فدایش و درود و سلام خدا و فرشتگان و مومنین نثارش ) مربی ست گزیده ترین کار عالم که بیشترین خشنودی خدا را به همراه دارد همین تربیت است و زن و مادر از خدا هر دو ودیعه را گرفته است : رحیمی و تربیت با این شناخت سخت نیست که بفهمیم جهاد زن ، رشد همین اوصاف الهی ست زن جهادش آن است که سپرده های الهی را حفظ کند ، ارتقاء دهد و برمبنای همان باشد . و مصداق های آن در برخورد با شوهر و فرزند و خانه و خانواده معلوم و روشن است و آن چیزی هایی که این جهاد را از دستش می رباید و دور می کند هم مجهول نیستند مثلا یک کارتان همین باشد که ببینید اگر بخواهید پیروز میدان این جهاد باشید باید چه بکنید و چه نکنید مرد را هم ودیعه های گرانبهایی از ناحیه خداوند است که درشت ترین آن نقش تامین کنندگی و تکیه گاهی ست . مردی مرد است که این صفت عظیمش درخشش در رفتار و تفکرش بگیرد اما اینکه مرد به تکلیفش عمل می کند یا نه ، معارضی برای پرداختن شما به جهادتان نیست . یعنی محصول جهاد شما کسب رضای خداست نه امضای شوهر. و نیز هیچ بهانه ای برای دور ماندن از فتح این میدان برای زن قابل قبول نیست ، حتی شوهری که مساوی شر است چون قرار نیست اجرش را شوهر ذلیل و ناتوان و نیازمندی بدهد که خودش غرق در نیاز است سلام خانومی که ،تمام نکته های که در موردجهاد زن کفته شده بود رابه نحو احسن انجام داده ولی متاسفانه شریک زندگی اش درست خلاف آن را انجام می دهد چه باید کرد (زنان فامیل و غیر فامیل رو به همسرش و دخترش ترحیح می دهد )تاکی می توان چنین موجودی رو تحمل کرد ؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم آن توصیف های درست و مبنایی ، که همگی بجاست و خشنودی خدا را فراهم می کند ،‌ مانعی از سایر تکالیف انسان نیست یکی از تکالیف این است که به کمک مشاوری متعهد و مومن و مجرب ، مرد و ایرادهای وی ارزیابی و بررسی شود و راههای اصلاح آن پیگیری شود آن مفاهیم من به این معنی نیست که مرد هر نکبتی بود ، زن بایستد و تحمل کند و زبان ببندد و جهادش را بکند! ،‌ بلکه به این معنی ست که ملاک عملش در همسرداری ،‌ نوع رفتار مرد نباشد و اعمالش را در همسرداری با خدا معامله کند ،‌ که هم می بیند ، هم اجر نیکوکار را حفظ می کند و هم باعث اصلاح زشتی ها می شود

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی