نحوه برخورد با خواستگار


سؤال :

با سلام. اقای دکتر شما در سخنرانی ها و... به موضوع اقتدار مرد اشاره دارید که زن با گفتار و رفتارشان را خدشه دار نکند. در برخورد با خواستگار چطور؟چون هنوز ایشان همسر محسوب نمی شود و این رفتارها برای دختری که عادت داشته با نامحرمان مغرورانه برخورد کند سخت باشد یا حتی باعث سوء برداشت شود.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم حریمداری و حفظ نجابت و متانت ،‌ هیچ ربطی به برخورد مغرورانه ندارد اگر شما این دو را مساوی هم گرفته اید ،‌ دارید برای حالت غلط غرور خود ،‌ نجابت را بهانه می کنید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی