خیلی ممنونم


سؤال :

خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر .. شما بدون هیچ هزینه ای به من بارها و بارها بهترین مشاوره را داده اید و خیلی کمکم کرده اید من از خانوم فاطمه زهرا خواستم پاداش زحمات شما و مشاوره های خوب و یاری رسان شما را بدهد ... خدا را هزار مرتبه شکر شما را داریم ..چون نه هزینه مشاوره دارند خیلی ها و خیلی مسایل دیگر .. خدا رضای خود را رضای محمد محبوبش ،فاطمه و علی محبوبش ....رضای امام زمان را نصیبتان کند ... در پناه خدا موفق و موید باشید و عاقبت بخیر شوید ...


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سربلند و عاقبت بخیر باشید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی