همسایه


سؤال :

عرض ادب و احترام همسایه ای داریم دارای دو کودک هستند، این آقا اصلا اعصاب فرزند پروری ندارد و دائم در حال فریاد زدن و ناسزا گفتن به فرزندان است، این بماند که آسایش ما سلب سلب شده است، من نگران آن بچه هایی هستم که مخاطب فریادهای بی امان این پدر قرار می گیرد، واقعا چه شخصیت و آینده ای در انتظار این کودکان است؟؟؟ من چگونه می توانم به این خانواده کمک کنم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اولا قربان دل مهربان و خوب تو که این مسایل نگرانت می کند و رنجت میدهد ثانیا دنیا محل بروز همین چیزهاست تا آدمها جای و جایگاه خودشان را در بهشت و جهنم پیدا کنند و قرار نیست همه صالحان پاکی باشند که درست ترین رفتارها را عرضه می کنند . پس جهنم که قرار است لبریز از جهنمیان شود چطور پر شود؟!! . آن هم شیطانی که قسم یاد کرده است به اغوای اجمعین بپردازد ! اما اینکه شما در قبال این همسایه و رفتار وی مسئولیتی دارید ؟ بله دارید و مسئولیت شما نه رنج بردن و غصه خوردن است نه رها کردن و کاری نکردن . شما می توانید با ادب و احترام به آن آقا بگویید این رفتارها در دوران کودکی فرزندان در آینده آسیب جدی برای شما و آبرویتان دارد و خوب است در خصوص مشکلات رفتاری فرزندانتان بجای این برخوردهای شدید و بی فایده از کارشناسی کمک بگیرید ( این مطلب را اگر می توانید شفاهی و اگر نمی توانید کتبی در اختیار آن پدر قرار دهید ) و توضیح دهید قصد دخالت ندارید و تنها نگران ایشان و آینده فرزندانشان بوده اید اگر تاثیری گرفت و پیگیری کرد که کرد اگر نکرد شما در مسیر نصیحت و کمک کارتان را کرده اید . اما شما هم قرار نیست مدام در کنار چنین همسایه پرسرصدا و آزاردهنده ای بمانید و می توانید با عذرخواستن از او ( اگر مستاجر شماست ) شرش را کم کنید و یا شما جایتان را عوض کنید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مهارت ها