غر غر کردن زنان


سؤال :

با سلام خدمت شما اقای دکتر من با همسرم خیلی غرغر می کنم و موضوعاتی را که مدتها پیش تمام شده را در بحث ها تکرار میکنم خیلی دوست دارم این اخلاق کنار بذارم چیکار کنم واقعا خسته شدم دعای خیرم بدرقه راهتون


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم برای خودتان برنامه پرهیز از این رفتار بگذارید و برای متعهد شدنتان به برنامه تان جریمه تعیین کنید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مهارت ها