مواجهه با نشاط یا متبسم با دیگران


سؤال :

با سلام با توجه به اینکه ذاتا انسان گرفته و جدی هستم می خواستم چکار کنم که در مواجهه با دیگران (ارباب رجوع)و حتی خانواده ام با چهره متبسم و با نشاط روبرو شوم و در واقع می خواهم چگونه مقداری جذاب باشم؟ لطفا راهنمائیم فرمائید


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم شما جدی نیستید ، در ارتباط گیری و تماس عجز دارید برای از بین بردن این ضعف منتظر توانمندی نباشید مثل رانندگی است . یادتان هست که استارت زدن را هم بخوبی بلد نبودید؟ منتظر تایید و تشویق نباشید استارت بزنید ، حتی اگر مسخره شدید و به شما خندیدند ، کنار نکشید و آنقدر پشت این فرمان بنشینید که ماهر شوید بزودی می توانید تریلی نشاط و تبسم را هم برانید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مهارت ها