حرکات بدن


سؤال :

سلام به دنبال کتابی هستم که با زبانی ساده در مورد حرکات بدن توضیح داده باشد توری که بتوان در همان بر خور اول اطلاعات نصبتا زیادی از نوع رفتار و علایق شخص مقابل را فهمید با تشکر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اطلاعاتی که در مورد دلایل وضعیت و حالت حرکات بدن تحت عنوان روانشناسی وضعیت بدن وجود دارد متقن نیست و بجز ایجاد تحلیل های غلط و سوء ظن های بیجا هیچ کمکی به انسان نمی کند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مهارت ها