حرکت شناسی


سؤال :

سلام ضمن تشکر از پاسخ شما لازم است قصد خود راشرح دهم کار من به گونه ای است که با آدمهای متعددی سر کار دارم و گاهی یک فرد را فقط یک بار می بینیم و باید کاری را به آن فرد محول کنم یا با آن معامله ای انجام داده یا پیشنهادی به او بدهم به همین منظور اگر بتوانیم از روی حرکات یا صحبتهای فرد مقابل اطلاعاتی به در بخور هر چند ناقص به دست بیاوریم بهتر از این است که مجبور باشم وقت زیادی را صرف شناخت او و خصوصیتهایش کنم یا این که خسارت مالی بابت شناخت فرد بدهم. به همین منظور دنبال مرجعی هستم که بتوانم این محارتها را به دست بیاورم با تشکر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم همانطور که عرض کردم ، تفسیرهای مربوط به علایم ناشی از حالات افراد قابل اطمینان نیستند و چه بسا موجبات سوء ظن و نگرانی های بی مورد را فراهم کنند . قرار باشد برحسب این نشانه ها عمل بکنید هیچ کس قابل اعتمادی وجود ندارد حتی خودتان برای خودتان !! بجای این می توانید با استفاده از تدبیر و تنظیم پیمانهای خودتان بر حسب قواعد روشن و شفاف و مدون از آسیب های محتمل بعدی در امان بمانید برای همین است که در احادیث ائمه (ع) سفارش شده است به نزدیکترین دوستانت هم همه اسرارت را نگو

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مهارت ها