نحوه رفتار با دیگران


سؤال :

دوستی دارم که خیلی از من میخواد که کاراشو انجام بدم و گاهی فکر میکنه انجام اون کارا وظیفه منه مثلا برای ارائه های تحقیق کلاسیش من براش درست میکردم یا تعمیر وسایلش به من میداد براش انجام بدم یا موقع انتخاب واحد به من میگفت براش انجام بدم و ازین قبیل کارا من اول گفتم گناه داره کمکش کنم ولی هر چی بیشتر بهش کمک میکنم بیشتر ازم میخواد که کاراشو انجام بدم دقیقا نحوه برخورد با اینجور افراد بایست چجوری باشه؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم مراعات شما ظلم به اوست . این عادت زشت در وی موجب بروز روحیه توقع و انتظاری می شود که در زندگی آینده اش برایش تولید آسیب می کند . خیلی شفاف و متین و آرام ضعف بزرگش را برایش توضیح بده و نگران واکنشش نباش

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مهارت ها