جلسه امتحان


سؤال :

سلام وقتی کسی قبل برگزاری امتحان بهمون میگه بهم تقلبی برسون گفتن چه جمله ای تو این موقعیت بهتره که بهش برنخوره و از طرفی هم بفهمه که درخواستش غیر عاقلانه اس؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم یکی از مهمترین مهارت های رفتاری انسان برای انتخاب درست و رهایی از تاثیرگذاری مسموم دیگران ، قدرت دفاع از درستها و مقاومت در برابر درخواست های ناصحیح است اگر مراقب برداشت و رنجش دیگری شدید ، دیگر نمی توانید برخورد مناسب را گزینش کنید باید بدانید که قرار نیست نظر دیگران را نسبت به پذیرش خودتان نگهدارید ، بلکه قرار است به دیگران یاد بدهیم که برای ارتباط با ما مراعات چه نشانه هایی ضروری هستند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مهارت ها