تربیت فرزند


سؤال :

به نام خدا باسلام دخترم 8 ساله است هر چه نیاز دارد برایش تهیه میکنیم ولی اگر چیزی به برادرش که4سال از او کوچکتر است بخریم وان روز برای او چیزی نخریم خیلی ناراحت میشود ودعوا راه میاندازد وهرچه برایش توضیح میدهیم که تو به چیزی نیاز نداشتی قبول نمیکند ایا باز هم باید چیزی برایش خرید یا نه باتشکر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم این رفتار کودکان چیز عجیبی نیست . درست مثل خیلی از بزرگترها که وقتی یک امکان را در دست دیگری می بینند ،‌ مایل به داشتن آن هستند آنچه اهمیت دارد این است که فکر نکنیم پس باید برای او هم بگیریم تا شاکی نباشد . و یا خیال کنیم باید حالی اش کنیم . همینکه توضیح مان را در فضایی آرام و بدون تنش بدهیم کافی ست و مهم دیگر این است که طوری در رفتار و برخوردمان با فرزند ۴ ساله عمل نکنیم که او بتواند برداشت تبعیض داشته باشد ،‌ مخصوصا در ارائه توجهات یا انجام توبیخاتمان

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مهارت ها