همسر


سؤال :

سلام و صبح بخیر یکی از اقوام ما با اینکه تعمیرکار موتورسیکلت هست بهش زن معلم دادن خوب خدا را شکر اما من با اینکه خودم کارمندم و به خواستگاری دختران خانه دار رفته ام به هر دلیلی مخالفت کرده اند آیا اگر من این تفسیر را برای خودم بکنم که خوب او که تعمیرکار بوده و زن معلم گرفته من چرا نروم و زن معلم بگیرم ؟؟؟ آیا این دید درست است؟؟؟ باتوجه به اینکه در سایتتان شغل را برای خانم ها آفت می بینید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ممنون.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم تصمیم و اهداف و معیارها در تشکیل زندگی مشترک ، رفتاری نیست که از روی دست دیگران کپی برداریم یا انجام کاری و یا گرایشی در دیگری ، دلیلی برای تصمیم و میل شما نیست

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مهارت ها