تنبلی


سؤال :

به نام خدا سلام آقای دکتر حبشی من دختری 21 ساله هستم که به شدت در انجام کارهایم تنبلم.من هم دلم میخواهد مثل دیگران بتوانم تمام کارهایی را که برای یک روز در نظر گرفته ام را انجام دهم اما دریغ از حداقل انجام دوتای آنها.من وقتی افرادی مثل مادر یا خواهرها و برادرم را میبینم که به همه کارهایشان میرسند احساس میکنم شبانه روز آنها به جای 24 ساعت 240 ساعت است و بیشتر از خودم ناامید میشوم.آقای دکتر من میخواهم سریع باشم و به کارهایم برسم ولی نمیدانم چرا شروع هرکاری برایم مثل جان کندن است و تا جایی که بتوانم آنها را به تاخیر میندازم حتی انجام کوچکترین کارها و کارهای روزمره ساده ای مثل نماز خواندن و شانه زدن موهایم و...آقای دکتر به من میگویند در انجام دادن کارها کند هستم ولی خودم فکر میکنم من فقط زیادی آرامش دارم.من سعی میکنم برای خودم از روز قبل برنامه ریزی و آن را یادداشت کنم اما فایده ای ندارد و موقعی که وقت انجام کارها میرسد اصلا یادم نمی آید چه کاری داشتم و بیکار مینشینم و وقت تلف میکنم.من مدتی به شبکه های مجازی معتاد شده بودم ولی الان آنها را هم ترک کرده ام و تقریبا هفته ای یک بار آن هم به مدت کوتاه به آنها سر میزنم ولی گویا مشکل از آنها هم نبوده و من هنوز هم به کارهایم نمیرسم.وقتی میبینم هم سن و سالها و دوستانم ازدواج کرده و یا میکنند و یک خانه و زندگی را میچرخانند بیشتر و بیشتر از خودم ناامید میشوم.آقای دکتر اخیرا حتی احساس میکنم از خودم بیزارم و دلم نمیخواهد با کسی ارتباط داشته باشم و این درحالی است که من آدم اجتماعی بودم.مادرم میگوید تو برنامه ریزی نداری که به هیچ کاری نمیرسی ولی وقتی حتی با برنامه ریزی هم شروع کارها برایم مثل مرگ سخت است چه کنم.من روز به روز افسرده تر میشوم و انگیزه ای برای انجام هیچ کاری ندارم حتی رسیدگی به خودم.از این وضع خیلی خیلی خسته ام شما را به خدا راه حلی پیش پایم بگذارید و نجاتم دهید.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم شما هیچ مسئله خاص و ویژه ای نداری و آدم کند و تنبلی هم نیستی مسئله این است که شما در این سن ، نیاز مبرم به ازدواج پیدا می کنی و دیگر فعالیت ها از تاثیرگذاری و انگیزه داری چندانی برخوردار نیستند باید یاد بگیری در شرایطی که تامین نیاز فراهم نشده است ، فشار نیاز را مدیریت کنیم یکی از چیزهایی که شدت نیاز را زیاد کرده و آزارمان می دهد ، معطل ماندن و سردرگمی و رهاگذاری امور است می توانی با یادگیری معیارها و اصول زندگی مشترک و کسب مهارتهایی که بعد از تشکیل زندگی مشترک ماهرت می کند ، به اشتغال رفتاری ات توجه کنی

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مهارت ها