هردفعه با شوخی وخنده


سؤال :

سلام اقای دکتر شما در پاسخ به سوال قبلم فرمودید با شوخی وخنده او را بفرستم حمام یعنی هردفعه باید او را با شوخی به حمام فرستاد مگر یک مرد عاقل وبالغ خودش نمیداند که باید حمام کند من یک یا دو دفعه اینکار را میکنم من با یک مرد ازدواج کردم نه با یک بچه که خودش نمیداند باید حمام کند اقای دکتر همسر من قدری تنبل است واصلا در خانه کمک نمیکند و به خاطر نوع تربیتش است چون مادر شوهرم معتقداست که مرد نباید گه گداری بچه را نگه دارد یا درمنزل کمک کند هروقت همسرم میخواسته در خانه خودمان یا در خانه مادرش کمک کند مادرش میگوید تو نمیخواهد بکنی واگر هم در خانه من از او درخواست کمک کنم وبگویم مثلا قسمت بالای شیشه که قدم نمیرسد را پاک کن میگوید من حوصله این کارها را ندارم حمام رفتنش هم همینطور است یعنی باید حوصله داشته باشد خواب کافی کرده باشد وهیچ کار دیگری نداشته باشد در حالیکه بسیار وقتش را صرف فضاهای مجازی میکند واگر به او بگویم فورا ناراحت میشود ورابطه سردیبا من پیدا میکند ودیگر هیچ حرفی نمیزند


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم من از مردت دفاع نکردم و نگفتم خیلی کار و رفتارش درست است و اشکال از شماست ! من توضیح دادم که وقتی یک مردی اشکال دارد بجای ایراد به اشکالش می شود با این روشها اصلاحش کرد و ضعفش را جبران کرد که مجبور نباشی حرص بخوری نیازی هم نیست که هر دفعه این کار را بکنی و این کار همیشه ات نیست . همین که مرد با چندوقت راه انداختن تو راه بیفتد ، آنوقت منشش عوض می شود . بخصوص وقتی آثار این تغییر منشش را ببیند شما الان در همین نوشته ات بجای اینکه کاری که گفته ام را بکنی ، باز شکایتت را زیادتر کرده ای و ایراد و رنجت را بزرگتر!!

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مهارت ها