ثبت نام در مدارس مذهبی


سؤال :

پسر من امسال در پایه هفتم باید درس بخواند .ما خانواده مذهبی هستیم ولی علاقه ای به خواندن نماز مثلا ندارد تا الان هم در مدارس غیرانتفاعی مذهبی ثبتنام کردیم نگرانی مادرش در این است که شاید به علت اصرار ما ومدرسه به امور مذهبی علاقه ایشان به امور مذهبی ندارد به نظر شما شاخص مدرسه خوب چیه؟ایا مدرسه باعث زدگی میشه؟ایا مدرسه دولتی معمولی بهتره؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اگر مدیریت مدرسه به کارکردهای مذهبی بدون ایجاد فشار و اجبار و با زمینه سازی های مناسب تربیتی ،‌ایجاد علاقه در رفتارهای مذهبی بکنند ،‌اولویت دارند اگر چه چنین رفتارهایی بیش از مدرسه با کارکردهای تربیتی والدین در ارتباط است

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مهارت ها