فامیل شوهر


سؤال :

سلام اقای دکتر.چقد خوشبخت میشدم اگه شما جواب سوال منو میدادین آقای دکتر اگه شوهرم به مادر و خواهرش محبت کنه اونا فکر میکنن دیگه شوهرم منو دوست نداره چون به اونا محبت میکنه


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اولا این تصور تو از برداشت مادر و خواهر شوهر غلط است ثانیا گیرم چنین برداشت احمقانه ای بکنند خوب می پرسند و می بینند که احمقانه فکر می کردند ثالثا این تصور تو و ادعایت ، ناشی از حساسیت خودت به محبت کردن شوهرت به خانواده اش است

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مادرشوهر
#خواهر شوهر
#محبت