بالا رفتن سن


سؤال :

دختری 24 ساله هستم اما هر سال که به سنم افزوده می شود حس بدی پیدا می کنم.چه کار کنم که این حس از بین برود؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم قدری از این حس معمول و طبیعی ست و بیانگر نیاز مبرم شما به همسر و تشکیل زندگی مشترک است اما از آن قسمتی که نگرانتان می کند و مضطرب اما و نکند می شوید غلط است انسان علاوه بر اینکه باید از غیبی که خبر ندارد خودش را رنج ندهد و دچار نگرانی و التهاب نشود ، بداند که تا فراهم شدن نعمت ، کارش آماده سازی خود از لحاظ روحی و ظرفیت روانی و شناسایی مهارت هایی ست که برای زندگی مشترک احتیاج دارد . پس بجای اینکه ذهن را مشوش کنید دنبال رشد باشید ضمنا در شرایط امروز ، سن شما در آستانه ازدواج بسیاری از دختران محسوب می شود نه اواخر آن . هرچند ازدواج در هیچ سنی آخر ندارد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#افزایش سن