خانواده درخواست از مرد


سؤال :

به نام خدا با سلام خدمت جناب آقای دکتر حبشی از زحمات شما برای بهتر شدن روابط زوجین و آگاهی دادن در این امر مهم ، بسیار سپاسگذارم. شما در مورد طرح نیاز از مرد مثال میزنید که باید طرح نیاز با غلظت و بدون اثر اضافه باشد . ولی در کتاب مردان مریخی و زنان ونوسی در مورد درخواست از مرد به یک نکته خیلی خیلی مهم اشاره می کند ( که البته شما به عنوان اثر اضافی از آن نام بردید) و آن این است که درخواست باید مستقیم باشد و در خواست غیرمستقیم برای مرد دلسرد کننده است و خیلی احساس بدی به او دست می دهد. و تأکید می کند که از کلمه "لطفاً" استفاده شود. روش شما برای درخواست کارهای کوچک و جزئی چیست؟ لطفاً مرا راهنمایی کنید. مثال کتاب: 1- مستقیم و صحیح : لطفاً میوه ها را به آشپزخانه بیاور. غیرمستقیم و غلط: میوه ها در اتومبیل هستند. 2-مستقیم و صحیح : لطفاً حیاط خلوت را تمییز کن. غیر مستقیم و غلط: حیاط خلوت ما واقعا کثیف شده. 3- مستقیم و صحیح ممکن است بچه ها را از مدرسه بیاوری؟ غیرمستقیم و غلط: کسی باید بچه ها را از مدرسه بیاورد. با روش شما: 1- این قدر دلم می خوااااااااااااااااااد میوه ها به آشپزخانه آورده شود . 2- این قدر دلم می خوااااااااااد حیاط خولت تمییز بشه. 3- این قدر دلم می خواااااااااااااد بچه ها رو از مدرسه بیاری. با تشکر از توجه شما


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم چسباندن یک لطفا قبل از حکم !‌ کردن ،‌ قرار است چه نقشی داشته باشد؟! من هم در توضیحاتم ، اضافه کردن اینقدر دلم می خواهد را ملاک نگذاشته ام . یکی از ساده ترین عبارات طرح نیاز خالص به محضر مرد ،‌ بیان خیلی دلم می خواهد است ،‌ نه تمام آن . مهم این است که روش زن طرح نیاز خالص باشد کتابی که نام برده اید بیشتر از آنکه آگاهی و شناخت بدهد ، ترس تفاوت ایجاد می کند و غلطهای زیادی دارد که قصد پرداختن به آنها را ندارم

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مهارت ها