پزشکی-زنان


سؤال :

سلام روزسوم عادت ماهیانه چیزی از زن دفع شود شبیه لخته یاگوشتی تقریبا سفید به اندازه بندانگشت؛این چیه؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم امیدوارم سئوالا تت از سر بروز بیماری وسواس نباشد . نیست که انشاء الله ؟ زنان در زمان پریود ( عادت ماهیانه ) علاوه بر خون بافت های پوششی رشد یافته در زمان پاکی شان هم را دفع می کنند که گاهی بصورت لخته دیده می شود این خیلی طبیعی ست و جای هیچ نگرانی ندارد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#پزشکی