انجمنهای 12قدمی


سؤال :

با سلام آقای دکتر بنده حدود 5سال عضو انجمن معتادان گمنام می باشم از روز اول مشاهدات تناقضات زیادی در این برنامه شدم. و الان به این نتیجه رسیدم این برنامه نه تنها برای ترک اعتیاد نیست بلکه برنامه های برای انحراف حامعه میباشد از جمله علل این نتیجه آمار زیر 5درصدی معتادان درمانشده های این برنامه است


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم من به چنین مراکز و کارکردهایی نظر مساعد ندارم البته قضاوت شما نیاز به بررسی دارد و هدف ذکر شده از ناحیه شما را هم نمی توانم تایید کنم . اگر چه بعید نیست افراد یا مجموعه هایی تحت پوشش چنین مراکزی ، اهداف دیگری را دنبال کنند . اما آنچه در پروتکل درمانی چنین مراکزی هست ، برای درمان اعتیاد مسیر مناسب و قابلی نیست و بیشتر دکان بهره است برای گردانندگان آن ، تا مرکزی درمانگر یکی از آثار غلط این مراکز تبدیل پایه شخصیتی افراد معتاد ، از اعتیاد به سمت آسیب های متعدد دیگر مثل ارتباط گیری با غیر هم جنس و آلودگی های مربوط به آن است

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#پزشکی