مشکلات بین زن ومرد


سؤال :

سلام ببخشید من یه سوالی داشتم من وخانمم دوسالی هست ازدواج کردیم یه مشکلی که ماداریم خانمم اکثر مواقع یا ازخودمن یا خانواده ام پیش دیگران بدگویی میکنه حتی پیش من به دادشم فحش میدهوموجب رنجش من میشه ومیام اعتراض هم میکنم ناراحت میشه وقهر میکنه


جواب :

سِلام بایک بایک مشاوره مجرب حضوری مطرح کنیدکه خانم باشه علت اون عوامل مختلف می تنه باشه تربیت خانوادگی وسن کم

عکس مشاور
مشاور: حسین جواوی
مدیر طرح

email edu.javadi@yahoo.com

کلید واژه ها:


#قهر