عدم ارتباط همسرم با خانواده من


سؤال :

باسلام آقای دکتر با خانواده شوهرم سر مسئله ای قهر هستم و شوهرم هم به تبع من با خانواده ام قهر است چکار کنم ممنون


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم بسته آموزشی من را با عنوان " مدیریت روابط در خانواده " ببین تا بفهمی با این قهری که کرده ای چه جنایتی کرده ای و چه بلایی سرشوهر و زندگی ات آورده ای ( حتی اگر حق صددرصد باتو باشد)

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#قهر