ارگاسم


سؤال :

آيا در آميزش جنسي بهتره زن قبل از مرد به ارگاسم برسه و اين امر حتما لازم است؟ آيا زن هم دوست داره كه اول او به ارگاسم برسه بعد مرد؟


جواب :

دوست عزيز همان گونه كه غريزه جنسى، يكي از عوامل اساسى در پيدايش خانواده و زندگى مشترك است، همين غريزه در استمرار و استحكام خانواده نيز نقش مهمى دارد. اسلام آنقدر به مسأله ارضاء جنسي طرفين، عنايت داشته كه در ضمن احاديثي كه از طرف اولياي دين مطرح شده به ظريف ترين مسايل در كسب لذت همراه با حفظ كرامت انساني طرفين اشاره كرده است. پرسشگر ارجمند در آميزش جنسي همسران، بهترين حالت اين است كه هر دو همزمان به ارگاسم برسند، البته با توجه به اينكه زنان ديرتر از مردان به ارگاسم مي رسند، نياز به نوازش ها و تحريكات ابتدايي بيشتري دارند و همچنين بعد از رسيدن به ارگاسم نيز نياز به نوازش و محبت دارند و بهتر است مرد بلافاصله پس از انزال صحنه را ترك نكند و در كنار او باشد و او را در آرام سازي، همراهي كند، زيرا رها كردن زن دراين حالت باعث مي شود مشكلات جسمي زيادي، از جمله بروز درد در ناحيه كمر و شكم، براي زن به وجود آيد. پس لازم است مرد به اين نكته توجه كند و قبل از آميزش، همسرش را با تحريك كردن، آماده اين كار كند و همچنين تا رسيدن زن به اوج لذت جنسي، او را رها نسازد. در مورد بخش دوم سوالتان نيز ما تا كنون به پژوهشي برنخورده ايم كه نشان دهنده چنين ميلي در زنان باشد كه بخواهند زودتر از مردان به ارگاسم برسند. نكته ديگر اينكه مردان بايد بدانند كه زنان تنها به دفع عمل جنسى نياز ندارند، بلكه از نظر روحى و تمايلات زنانه، احتياج دارند كه از طرف مردان به عنوان زن بودن و تمايلات زنانگى مورد تأييد قرار گيرند. مرد پيش از عمل جنسى، بايد با اعمال و رفتارى كه نشانگر بازى و شوخى است، زن را براى عمل جنسى مهيا سازد. نتيجه ديگرى كه از اين رهگذر عايد مى گردد، آن است كه زن تمام شخصيت زنانه خود را در اين حالت حس مى كند و مى فهمد كه همتاي مرد بوده و شريك زندگيست. موفق باشيد. نویسنده: جواد ترکاشوند

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#دوران زندگی مشترک (پس از عروسی)