راهكارهاي بهبود رابطه جنسي با همسر


سؤال :

راهكارهاي بهبود رابطه جنسي با همسر کدامند؟


جواب :

پرسشگر محترم؛ سکس و رابطه جنسي فقط يك رفتار فيزيكي نيست، بلكه رفتاري فيزيكي و روانشناختي است كه خصوصاً براي خانم ها از ساعت ها قبل آغاز مي گردد، بنابراين افزايش كيفيت و بهبود آن نيز باز از ساعت ها قبل شروع می شود؛ در ادامه براي پاسخ دادن به سوال شما نكاتي كليدي و حساس را مطرح مي نماييم : 1. كنترل و محدود كردن قوه خيال و چشم در مرد و زن؛ به اين معني كه مرد و زن فقط و فقط چشم به همسر خود داشته باشند و زيبايي هاي او را ببينند و در قوه فكر و خيال خود نيز با تصوير او مأنوس بوده و لذت ببرند. 2. افزايش تعاملات ديداري، شنيداري، لمسي و كلامي؛ افزايش تعاملات همسران در زمان هاي غير از رابطه جنسي، يك نوع آمادگي جسمي و روانشناختي براي هر دو (براي مردان بيشتر ديداري، و براي زنان بيشتر شنيداري و كلامي) ايجاد مي كند. 3. آمادگي براي داشتن رابطه جنسي؛ زن و مرد هريك به نوعي خود را براي يك رابطه جنسي آماده مي نمايند. رعايت نظافت و بهداشت در مرد، استفاده از لباس ها و آرايش ها و عطرها در زن، و رعايت اموري از اين دست، آنها را براي يك رابطه جنسي آماده مي نمايد. 4. آماده كردن محيط؛ محيط و شرايط آماده در تسريع حركت جنسي زن بسيار تأثير دارد، به عنوان نمونه نظافت اتاق خواب، تنظيم نور و حرارت، تعيين بهترين زمان، ايجاد امنيت (مثلاً با قفل كردن در اتاق)، مشخص كردن نوع رابطه جهت بارداري يا عدم آن. 5. عجله و شتاب نداشتن؛ مردان بسيار مقاربت گرا و به دنبال دخول هستند و اين امر سبب مي گردد مرد قدري عجله داشته و به دنبال رسيدن به آخر كار باشد، در حالي كه هرگونه شتاب مانع رسيدن زن به مراحل نهايي و تجربه ارگاسم در زن مي گردد. 6. تلاش خانم براي همراهي با شوهر؛ زنان به شرايط روانشناختي و محيطي بسيار حساس بوده و هر مسأله اي حتي يك فكر كوچك و يا يك تغيير كوچك در رفتار همسر يا محيط ممكن است آنها را از فضاي رابطه جنسي خارج ساخته و تجربه ارگاسم را سخت يا غير ممكن كند؛ بنابراين خانم خود بايد تلاش كند تا فكر و حواسش از رابطه و همسر دور نگردد و از سوي ديگر اگر نياز يا خواسته اي دارد، به سرعت و در قالب يك خواهش آن را با همسرش در ميان بگذارد. 7. رعايت سلسله مراتب آماده سازي زن توسط مرد؛ بهتر است كه مردان با معاشقه هاي كلامي، شروع كننده باشند و با نوازش ادامه دهند و با لمس و ماساژ نقاط حساس، زن را به اوج برساند و در نهايت دخول را صورت دهند. 8. افزايش صميميت؛ هر قدر زن و شوهر به يكديگر نزديك باشند و با يكديگر راحت بوده و به راحتي و بدون دغدغه و نگراني خواسته هاي خود را مطرح نمايند و از طرف مقابل نيز پاسخي مهر آميز دريافت نمايند، رابطه جنسي نيز كامل تر خواهد بود. درخواست دخول يا عدم آن، درخواست نوازش بيشتر، درخواست وضعيتي خاص براي دخول و ... بايد به سادگي و آرامي مطرح گرديده و از طرف مقابل پاسخ گرفته شود. 9. رسيدن و رساندن به ارگاسم؛ مردان در هر رابطه جنسي همراه با انزال، ارگاسم را تجربه مي كنند، اما زنان ممكن است به دلايل گوناگون به ارگاسم نرسند. اگر مرد زودتر از همسرش ارگاسم شد و خانم آمادگي ارگاسم را داشته و طالب آن بود، در اين صورت مرد نبايد همسر را ترك كند و با شيوه هاي ديگر مانند ماساژ دادن سينه ها و كليتوريس، رابطه را ادامه دهد تا زن نيز ارگاسم بشود. 10. آرام سازي؛ مردان پس از انزال در مدت زمان اندكي از فضاي رابطه جنسي خارج شده و در خود احساس خستگي كرده و نياز به خوابيدن يا يك رفتار ديگر را احساس مي كنند، اما زنان پس از تجربه ارگاسم، مدت زمان بيشتري نياز دارند تا به حالت عادي بازگردند. بنابراين مرد بايد پس از اتمام رابطه باز هم در كنار همسرش باقي بماند و با نوازش و كلام زيبا به او اين پيام ضمني را بدهد كه حتي پس از تمام شدن يك رابطه جنسي باز هم او را دوست دارد. در اين صورت زن براي رابطه بعدي آمادگي بيشتري خواهد داشت.

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#دوران زندگی مشترک (پس از عروسی)