بهترین پوزیشن نزدیکی با همسر


سؤال :

هنگام انجام آمیزش با زن (نزدیکی)، بهترين حالت قرار گرفتن و خوابيدن زن و مرد به چه صورت هست تا لذت بيشتري به طرفين بده؟


جواب :

دوست محترم؛ لذت، يك امر روانشناختي است و از اين لحاظ اندازه گيري آن تقريباً امكان ندارد؛ بنابراين آنچه كه در رابطه با لذت جنسي بيشتر گفته مي شود، معمولاً بر اساس قواعد واستنباط افراد و بر اساس برخي از ويژگي هاي انسان مي باشد؛ به عنوان نمونه گفته مي شود اگر هنگام نزديكي زن و مرد در حالتي قرار گيرند كه تماس بدني بيشتري داشته باشند، لذت بيشتري حاصل مي گردد و اين مساله بخاطر اين است كه انسان از لمس كردن بدن همسر خود لذت مي برد؛ همچنين وضعيت هايي كه در آنها امكان نوازش همسر بيشتر وجود دارد مي تواند لذت بخش تر باشد. از سوي ديگر، اينكه فرد از چه حسي و چگونه لذت مي برد يك امر كاملا شخصي است و تا حدودي به گذشته فرد و نگاه او به مسائل جنسي بستگي دارد؛ به عنوان نمونه ممكن است فردي از ديدن رابطه جنسي خود با همسر لذت زيادي ببرد؛ پس اينگونه افراد بايد از پوزيشن هايي (حالت و وضعیت های سکس و نزدیکی) استفاده كنند كه تماس بدني را كاهش داده و امكان ديدن همسر را بيشتر مي كند. بنابراين همانطور كه متوجه شديد نمي توان يك نوع خاص از پوزيشن ها را تحت اين عنوان كه لذت بيشتري دارد براي فردي خاص تجويز نمود، بلكه اين خود فرد است كه بايد با همكاري همسرش، پوزيشن هاي ممكن را تجربه كرده و ببيند كدام براي او لذت بخش تر مي باشد. موفق باشید. منتظر مکاتبات بعدی شما هستیم.

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#دوران زندگی مشترک (پس از عروسی)