برای سبک شدن خودم مسائل را بازگو می کنم


سؤال :

من سوال دیگری هم داشتم.خیلی سعی میکنم بحث ها و مشکلاتی که در خانه در رابطه با من وشوهرم از جانب پدرومادرم پیش می اید را برای شوهرم بازگو نکنم(وخیلی از موارد را هم نگفته ام) اما گاهی انقدر به من فشار می اید که واقعا این امر امکان پذیر نیست وگاه بااصرارهای شوهرم وگاه برای سبک شدن خودم مسائل را بازگو می کنم .به نظر شما کارم اشتباه است؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم عزیز گرامی ! اگر بصورت بیان و درخواست حمایت همسرباشداشکالی ندارد بشرط اینکه خیلی بیان رنج و فشار که موجب اعتراض همسر شود نکنی

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#بیان نیاز