دفعات آميزش در هفته


سؤال :

چند بار آميزش و نزدیکی زن و شوهر در هفته، مناسب است؟


جواب :

دوست عزیز؛ ارتباط شما با این نهاد گویای افتخاریست که ما در همراهی جوانی آگاه، معتقد و جویایی دانایی داریم. خدا را بر این امر شاکریم. همانگونه که می دانید، غريزه جنسي در انسان، همچون ديگر غرائز، يکي از نيازهاي به وديعه گذاشته شده است که بايد به طور معقول و متعادل تأمين و ارضا شود. اين نيروي طبيعي و مشروع، انسان هاي آزاد و آگاه را در توليد نسل پاكيزه و افتخار آفرين بهره مند نموده و در رسيدن به خواسته هاي اقتصادي و اجتماعي و... نيز كمك مي نمايد. اعتدال و ميانه روي همراه با استفاده معقول و مشروع از اين نعمت الهي، نه تنها توليد فساد نمي كند، بلكه خود مسكن دردها و مشكلات ديگر و محركي براي تحصيل در امر معاش و علم و دانش و فراهم ساختن موقعيت اجتماعي و خدمت به جامعه بشريت به حساب مي آيد. بهتر است بدانيد زن و شوهر هرگونه لذتي مي توانند از هم ببرند. البته بايد سعي كنيد در روابط زناشويي مسائل بهداشتي را رعايت نماييد كه خداي ناكرده دچار مشكلات بعدي نشويد. البته درسال هاي اوليه ازدواج فراواني ارتباط جنسي طبيعي است ولي در ادامه مقدار معتدل آن هفته اي دو و حداكثر سه بار است. بعد از نزديكي با دفع شهوت و حصول آرامش از اين نظر، معمولا حالت معنوي و حضور قلب انسان بيشتر مي شود. در اين مورد مي توانيد كتاب ازدواج مكتب انسان ساز به قلم شهيد دكتر پاك نژاد و بهداشت ازدواج دكتر صانعي را مطالعه فرماييد. نكته بسيار حسّاسى كه توجه به آن ضرورى است، اينكه همان گونه كه غريزه جنسى عامل اساسى در پيدايش خانواده و زندگى مشترك است، همين غريزه در استمرار و استحكام خانواده نيز نقش مهمى دارد. قبل از اين که از تعداد دفعات رابطه جنسی سوال کنيم بايد از نحوه و کيفيت صحيح اين رابطه سوال نماييم تا شخصيت طرفين مخصوصا شخصيت زن در اين راستا پايمال نشود و ارضای کامل حاصل شود و الا ارضاهای ناقص منجر به تکرارهای خسته کننده و آزارگر و در برخی موارد موجب درگيری های طرفين در بخش های ديگر زندگی خواهد شد. تحقيقات انجام شده حاكى از آن است كه بخش معظمى از طلاق ها، معلول عدم ارضاى جنسى صحيح و متعادل اين غريزه مى باشد. سرد مزاجى زنان يا مردان و يا بى اهميتى به ارضاى صحيح و طبيعى غريزه جنسى، خانواده تشكيل شده را در آستانه طلاق قرار مى دهد. روابط زناشويى با ارضاى غريزه جنسى فرق دارد. چه بسيارند افرادى كه به عمل زناشويى اقدام مى كنند، ولى به هيچوجه غريزه جنسى آنان ارضا و اشباع نمى گردد. به عبارت ديگر، تحقق ارضاى جنسى تنها در ارتباط با برقرارى روابط جسمى نيست، بلكه احتياج به آمادگى جسمى و روحى دارد. مردان بايد بدانند زنان تنها به دفع عمل جنسى و سکس نياز ندارند، بلكه از نظر روحى و تمايلات زنانه، احتياج دارند كه از طرف مردان به عنوان زن بودن و تمايلات زنانگى مورد تأييد قرار گيرند. مرد پيش از عمل جنسى، بايد با ابراز اعمال و رفتارى كه نشانگر بازى و شوخى است، زن را براى عمل جنسى مهيا سازد. نتيجه ديگرى كه از اين رهگذر عايد مى گردد، آن است كه زن تمام شخصيت زنانه خود را در اين حالت حس مى كند و مى فهمد كه شريك زندگى مرد بوده، همتاى اوست. دوست محترم، حال با توجه به مطالب بالا توجهتان را به نکات زير جلب می نمايم: 1. از نظر دينی ماداميکه مانع شرعی (مثل عادت ماهيانه زنان) وجود نداشته باشد، در صورتيکه طرفين از نظر جسمی و روحی آمادگی داشته باشند منعی برای تعداد رابطه جنسی وجود ندارد. 2. اهميت مسأله پاسخگويى زن به نيازهاى جنسى مرد تا بدانجاست كه در قرآن كريم ساعاتى از شبانه روز، به عنوان، ساعات اختصاصى و خلوت كردن زن و شوهر با هم معرفى شده است و در اين ساعات، ممنوعيت ورود به جايگاه خصوصى زن و شوهر - پدر و مادر - اعلام شده و همه، حتى كودكان نابالغى كه قدرت تشخيص مسائل جنسى را دارند و خدمتكاران زن و مرد در هر خانه، بايد با اجازه وارد شوند(سوره نور، آيه 58) و اين همان محل استراحت زن و شوهر، يا اتاق خواب است كه نقش تربيتى و تسكينى و آرام بخشى آن در زندگى مشترك، بى نياز از توضيح است. 3. بسيارى از مردان بدون توجه به مسائل عاطفى و روانى، زن را در بلوغ جنسى و لذت جنسى يارى نمى دهند، بلكه شخصيت او را تنزّل داده، عملا او را در حدّ يك وسيله و ابزار پايين مى آورند. از طرف ديگر همين امر باعث عدم همکاری های لازم از طرف زن شده و در نتيجه ارضای کامل صورت نگرفته و در نتيجه عطش جنسی همچنان بعد از رابطه باقی می ماند و شايد منجر به تکرار های آزارگر شود. امام صادق(عليه السلام) از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل مى كنند كه فرمود: «هرگاه مردى بخواهد با همسرش هم بستر شود، نبايد در انجام اين كار شتاب كند.» (وسائل الشيعه،ج14،ص82،ح2،باب56). 4. سوال از دفعات رابطه جنسی معمولا به زوج های جوانی مربوط می شود که به تازگی تشکيل زندگی داده اند. ولی اگر به نکات ياد شده اهميت داده شود؛سيستم جسمی و روانی زن و شوهر اين رابطه را تنظيم خواهد نمود. 5. ميزان مقاربت جنسي يك حد معين و مشخصي ندارد كه بگوئيم زن شرعا بايد هر از چند وقت نسبت به ميل جنسي شوهرش تمكين كند البته از طرف مقابل اين حق براي زن لحاظ شده است كه وظيفه مرد است و بايد در صورت نداشتن عذري موجه با همسرش آميزش داشته باشد. 6. نکتۀ اساسی در تمایل به ارتباط جنسی این است که باید از تهییج جنسی بوسیله عوامل غیر شرعی مانند نگاه به نامحرم، دیدن تصاویر و فیلمهای تحریک کننده و... خودداری کرد. این گونه رفتارها ضمن گناه بودن، تأثیرات مضری بر ارتباط عاطفی و جنسی همسران خواهد گذاشت و آنها را از اعتدال خارج خواهد نمود. دوست گرامی، يگانه راهي كه به اوج لذتهاي مادي و معنوي منتهي خواهد شد، راهيست كه در امتداد سرانگشتان اشاره دين و عقل است. منتظر مکاتبات بعدی شما هستیم.

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#دوران زندگي مشترك (پس از عروسي)