تماشاگری جنسی


سؤال :

متأسفانه مدتى است به عكس‏هاى لخت با نگاه شهوانى مى‏نگرم، آيا اين نوعى استمنا است؟


جواب :

يكى از انحرافات جنسى، نگاه كردن به تصاوير و صحنه‏هاى تحريك كننده است كه به آن «تماشاگرى جنسى» يا «نظر بازى» مى‏گويند. ويژگى اصلى كسانى كه دچار اين انحراف هستند، مشاهده دزدانه تصاوير يا افراد بى‏خبر است. آنان علاوه بر ديدن تصاوير، در صورت امكان به نگاه دزدانه و تماشاگرى بدن افراد در حال برهنه يا فعاليت جنسى، علاقه فراوان دارند و اين عمل را به منظور كسب انگيختى جنسى انجام مى‏دهند! اين افراد معمولاً در جريان تماشاگرى، ممكن است بلافاصله بعد از آن اقدام به استمنا كنند!! شروع انحراف تماشاگرى جنسى، معمولاً قبل از سن پانزده سالگى است و اين انحراف گرايش به مزمن شدن دارد و حتى ممكن است بعد از ازدواج نيز ادامه داشته باشد؛ علت آن - همانند ساير انحراف‏هاى جنسى - كاملاً روشن نيست، ولى اين حالت در يك نوجوان يا جوان مجرد، حكايت از نياز شديد جنسى و عاطفى او دارد و چه بسا با ارضاى غريزه جنسى از راه مشروع (ازدواج)، اين انحراف به تدريج از بين برود. اما درباره اينكه نگاه شهواتى به اين تصاوير استمنا محسوب مى‏شود؟ بايد گفت؛ «استمنا» آن است كه انسان به انگيزه تحريك جنسى و خروج منى فكرى را در ذهن بپروراند و يا فعاليت جنسى انجام . دهد. چنين كارى حرام است اگرچه منى خارج نشود و اگر منى خارج شود غسل جنابت نيز واجب مى‏شود.(ر.ك: رساله دانشجويى، احكام استمنا، قم: نشر معارف.) براى درمان اين اختلال، به راه كارهاى زير عمل كنيد: 1. در صورت امكان هر چه زودتر ازدواج كنيد، 2. اگر امكان ازدواج مهيا نيست، فردى را به عنوان همسر انتخاب و از او خواستگارى كنيد و او را به عقد خود در آوريد - اگر مراسم عروسى را چند سال به تأخير بيندازيد - با اين كار هم نياز جنسى - عاطفى خود را تأمين كنيد و هم هزينه زندگى مستقل را بر عهده نخواهيد داشت. 3. نگاه خود را كنترل كنيد. يكى از علل اين انحراف، عدم كنترل نگاه است ؛ اگر كسى چشم خود را آزاد بگذارد قطعاً دچار مشكل خواهد شد. نویسنده: ابوالقاسم بشیری

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#هرزه ‌بيني و چشم چرانی