ترس از عقيم شدن بدليل خود ارضايي


سؤال :

من چند سال گرفتار خود ارضايي بودم. يعني من عقيم هستم؟ كمكم كنيد.


جواب :

پاسخ: بعيد است اين اتفاق (عقيم شدن و نازايي) براي شما افتاده باشد. البته از جمله آسيب‌هاي خوارضايي، نقص در شكل ظاهري سلول‌هاي جنسي است كه با ترك اين عادت ناپسند، خيلي زود از ميان خواهد رفت. امكان نعوظ (بلند و محكم شدن آلت تناسلي) در صبحگاه و هنگام تحريك، از نشانه‌هاي سلامت جنسي است اما براي كسب اطمينان بيشتر مي‌توانيد نزد يك پزشك داخلي يا عمومي برويد و از او بخواهيد برايتان آزمايش «اسپرموگرافي» بنويسد. براي خواندن نتيجه آزمايش نيز يا بايد به يك اورولوژیست (متخصص کلیه و مجاری ادرار) مراجعه كنيد يا در اين مورد از همان پزشك داخلي يا عمومي ياري بگيريد.

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#خود ارضايي (استمناء)