توقع احترام پدر زن و مادر زن


سؤال :

سلام علیکم باتشکر از جنابعالی .پدرومادرهمسرمن ادعای خوب بودن دارن ولی برعکس عمل میکنن به طور مثال توقع دارن به انها احترام گذاشته بشه ولی خودشون احترام نذارن وهمیشه دنبال بهانه تراشیدن هستند که پدر و مادر من را زیر سوال ببرن چندین بار باانها صحبت کردم جواب نگرفتم چیکار کنم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم تو آن خوب درستی که خدا و دین دوست میدارد را بدون درنظرگرفتن لیاقت و شایستگی آنها انجام بده

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#انتظارات