تاثیر استمنا بر سلامت جنین


سؤال :

اگر استمناء را بعد از ۵ يا ۶ سال ترك كرده باشيم، آيا ممكن است كه بعد از ازدواج و تماس جنسي با همسر بر روي جنين يا فرزندمان تأثير سوء و يا اتفاق ناگواري بيافتد؟


جواب :

دوست محترم ابتدا به خاطر كار بزرگي كه انجام داده ايد، يعني ترك خودارضايي به شما تبريك مي گوييم. اين نشان از قدرت اراده و توانايي بالاي شما در مديريت زندگي و لطف و محبت خداي مهربان دارد كه پس از 5 يا 6 سال كه به چنين بيماري عادت كرده بوديد، توانسته ايد آن را ترك نماييد،اما در رابطه با سوال هوشمندانه شما بايد عرض كنيم كه به صورت مستقيم خير. ولي اگر آن را ترك نمي كرديد به صورت غيرمستقيم امكان بروز عوارض متفاوتي وجود داشت كه باعث تهديد قدرت باروري شما بشود. مثلا ممكن بود اختلالات عصبي از قبيل اضطراب، افسردگي و ... زندگي زناشويي آينده شما را تهديد كند. و يك انسان افسرده ميل جنسي مناسبي ندارد تا بتواند از زندگي زناشويي لذت ببرد. بنابراين احتمال تشديد ناراحتي عصبي در اثر لذت نبردن از زندگي زناشويي به شكل سيكل معيوب وجود داشت؛ اما دوست محترم اكنون كه اين بيماري را براي هميشه ترك كرده ايد نبايد نگران باشيد، زيرا اين نگراني خود مي تواند موجبات مشكلاتي را براي شما فراهم بياورد، در مقابل با روحيه اي قوي و با اميد به فضل الهي و شادي فراوان و بدون نگراني شروع به ساختن زندگي آينده خود نماييد. موفق باشيد. منتظر مكاتبات بعدي شما هستيم.

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#خود ارضايي (استمناء)