به ارتباط جنسی دهانی علاقه دارم


سؤال :

سلام. دركودكي مورد آزار جنسي قرار گرفتم و طرف مقابلم نزدیکی دهانی با من برقرار کرد. الان كه دختري 18ساله هستم به اين موضوع فكر مي كنم و ذهنمو مشغول كرده. ازبقيه حالات نزديکي واقعا عصبي ميشم و متنفرم و دوست ندارم كسي بهم نزديك بشه، ولي اين حركت رو دوست دارم. خيلي به اين موضوع و ارتباط جنسی دهانی فكر مي كنم و حتي چندين بار در اينترنت مطالبی درباره اینگونه ارتباط خوندم. حس مي كنم علاقه من به اين موضوع خيلي بيش ازحده و منو اذيت ميكنه. به نظر شما اينكه من اين كار رو دوست دارم به دوران كودكي من بر مي گرده كه شخص تجاوزكننده اين كار رو باهام انجام داده؟ ولي چرا تحمل هيچ چيز حتي دست گرفتن و بغل كردن و نزديك شدن به كسي رو ندارم؟ خواهش می کنم راجع بهم بد فكر نكنيد، چون من هميشه خدا رو در تك تك لحظات زندگيم حس مي كنم، ولي خواستم دليل اين كارمو بدونم. ممنون.


جواب :

با سلام و سپاس از اينكه مركز ما را براي پاسخ و راهنمايي برگزيده ايد؛ پرسشگر گرامي من در راستاي پاسخ به شما ابتدا علائم و نشانه هايي كه در كتب منبع براي اختلال PTSD (استرس پس از رویداد یا ضربه) كه سوء استفاده جنسي نيز در زمره اين طبقه بندي قرار گرفته است ذكر مي نمايم. الف) فرد در برابر واقعه اي تروماتيك قرار گرفته باشد با دو شرط زير : 1. فرد شاهد ماجرا بوده و يا به آن دچار شده كه متضمن تهديد يا خطر مرگ بوده است. 2. واكنش فرد بصورت ترس، درماندگي يا وحشت شديد بوده است. ب) فرد واقعه تروماتيك مذكور را دائما تجربه مجدد نمايد به صورتهاي زير : 1. يادآوريهاي مكرر با تصور، فكر، ادراك. 2. ديدن مكرر واقعه در رويا كه باعث رنج و عذاب مي‌شود. 3. احساس يا عمل كه انگار واقعه دارد تكرار مي شود.(خطاي ادراكي ، توهم) 4. عذاب رواني شديد در مواجهه با اشارات دروني يا بيروني كه رابطه يا شباهتي به حادثه مذكور دارند. 5. پيدايش واكنش هاي فيزيولوژيك در مواجهه با اشارات مشابه حادثه مذكور. ج) اجتناب مستمر از محركهاي مرتبط با واقعه تروماتيك. د) علائم مستمر افزايش برانگيختگي حداقل دو مورد از موارد زير: 1. اشكال در بخواب رفتن و يا تداوم آن 2. برافروختگي يا فوران خشم 3. دشواري تمركز 4. فزون مراقبتي و يا حساسيت بيش از حد 5. واكنش از جا پري ه) مدت اختلال حداقل يكماه باشد. و) اختلال فوق رنج و عذابي چشمگير ايجاد كرده باشد و يا كاركردهاي اجتماعي و شغلي فرد را به طور قابل توجهي مختل ساخته باشد. حال با توجه به علائم و نشانه هاي فوق، و نيز محتويات نامه شما مي توان گفت كه شما ملاكهاي گفته شده را نداريد تا بتوان سوء استفاده جنسي اعمال شده در مورد شما را ابيوز جنسي (آزار جنسی) به معني اصطلاحي آن ناميد و راهكارهاي آن را در مورد شما تجويز كرد. زيرا شما در يك جا فرموده ايد : «واقعا اين حركت رو (ارتباط جنسی دهاني) دوست دارم تا جايي كه همش به اين فكر مي كنم كه وقتی ازدواج كردم حتما همسرم اين كارو انجام بده؛ خيلي به اين موضوع و ارتباط جنسی دهانی فكر مي كنم و حتي چندين بار در اينترنت مطالبی درباره اینگونه ارتباط خوندم و واقعا علاقه مندم. حس مي كنم علاقه من به اين موضوع خيلي بيش ازحده و منو اذيت ميكنه» و در جاي ديگر فرموده ايد : « تحمل هيچ چيز حتي دست گرفتن و بغل كردن و نزديك شدن به كسي رو ندارم»؛ اين اظهارات متناقض نشان مي‌دهد كه شما در برابر برخورد با سوء استفاده جنسي اي كه از شما شده دچار يكنوع دوگانگي شده ايد، به اين معني از جهت شناختي و ذهني اين عمل اثر سوء بر شما داشته و باعث شده كه شما به عواقبي مانند تنفر و يا اجتناب از نزديك شدن به ديگران دچار شويد، زيرا ناخودآگاه در اين موارد ذهنتان به سوي اين مي رود كه : نكند طرف قصد سوء استفاده جنسي از من داشته باشد؟! و از سوي ديگر چون اين عمل از جهت فيزيكي تاثيرخوشايندي بر جسم شما داشته است سيستم ارگانيكي شما مايل است كه دوباره اين تجربه تكرار شود و لذا ناخودآگاه، شما را تشويق به پيگيري آن حتي بصورت مطالعه مطالبي در باره آن مي نمايد. حال وظيفه چيست؟ خواهرگرامي ادامه اين گرايشات و دامن زدن به آن در حال حاضر كه شما مجرد هستيد مي تواند اثرات بسيار زيانبار و آسيب زاي روحي و رواني براي شما ببار آورد، كه يكي از آنها می تواند تمايل شما به دست ورزي با خود و تدريجا خودارضاييباشد كه آثار سوء جسمي، روحي و رواني، اجتماعي، و معنوي دارد و مي‌تواند اثرات بسيار سوئي در زندگي زناشويي و جنسي آينده شما بر جاي بگذارد. پس نبايد تن به خواهش نفستان دهيد و به اين وسيله آسيب هاي بلند مدت را به جان بخريد، آسيبهايي كه امكان دارد آينده شما را در جهت منفي تغير دهد خواهر گرامي، به شناخت و عقل و خرد بها دهيد و تا رسيدن زمان مناسب كه ازدواجتان است موضوع گرايش به آنچه كه گفته ايد را به تعويق بيندازيد و به جسم خود وعده بعد از ازدواج را بدهيد تا احساس ننمايد كه گرايش فوق مي خواهد براي هميشه سركوب شود زيرا در اين صورت به آزار خود ادامه خواهد داد. پس كشش هاي كور جسم خود را با نور عقل و خرد مديريت نماييد تا هم جسمتان احساس سركوبي نكند و هم آسيبهاي جدي بخاطر پيروي بي چون چرا از غرايز جسماني تان دامن گير شما نگردد. مشكل ديگري كه دامنگير شما شده هراسي است كه از نزديك شدن ديگران به شما در وجودتان ايجاد مي شود، در اين مورد نيز بايد عرض نمايم كه اگر اين مشكل بعد از ازدواجتان نيز ادامه پيدا كرد بايد با مراجعه به يك رواندرمانگر و استفاده از روش حساسيت زدايي منظم بر آن فائق آييد. و اما راهكارها ؛ من در اينجا سه دسته از راهكارها به شما ارائه مي‌دهم و اميدوارم كه شما با عمل به آنها بر مشكلات خود تا زمان ازدواج فائق آييد. 1- دسته اول راهكارهايي براي مقابله با افكار مزاحم 2- دسته دوم راهكارهايي براي مقابله با وسوسه هاي آسيب زاي غريزه جنسي و حفظ پاكدامني 3- دسته سوم راهكارهايي جهت جرات مندي و تقويت اعتماد به نفس آسيب ديده شما. راهكارهايي براي مقابله با افكار مزاحم : 1. اولين راهكار پيشنهادي ما در خصوص مشكلتان استفاده از تكنيك انحراف فكر است، اين تكنيك به اين صورت انجام مي پذيرد كه يك كش دور مچ خود بيندازيد و وقتي چنين فكري به ذهنتان آمد اين كش را گرفته و رها كنيد و سپس يك عدد پيچيده مثل 958354 را در ذهن خود مجسم كنيد و هفت تا هفت تا از آن كم كنيد تا به كوچكترين عدد غير قابل تقسيم برسيد. 2. پيشنهاد ديگر ما استفاده از تكنيك تاخير فكر است؛ يعني شما براي آمدن اينگونه فكرها به ذهنتان وقتي تعيين كنيد و وقتي اين افكار خواستند به ذهنتان وارد شودند به آنها بگوييد كه بروند و در فلان ساعتي كه به آنها اختصاص داده ايد بيايند و تدريجا با گذشت ايام اين ساعات را محدود تر كنيد. فلسفه اين تكنيك بر اينست كه شما سازنده افكارتان هستيد و بنابراين ارباب و صاحب اختيار آنها محسوب مي شويد و در واقع آنها نوكر شما هستند و شما صاحب اختيار آنها مي باشيد، ولي در وسواس فكري آنها تبديل به ارباب مي شوند و جاي شما را مي گيرند و شما به نوكري آنها در مي آييد و آنها به راحتي به شما امر و نهي مي كنند كه اين امري بسیار منفي و مشمئز كننده و به دور از عزت و غيرت انساني است! و لذا ما با اين تكنيك مي خواهيم شما را به جايگاه اصلي خويش برگردانيم و دوباره شما را اختيار دار و رييس افكارتان كنيم تا آنها طبق اراده و ميل شما و با اجازه شما بيايند و بروند، نه اينكه هر وقت دلشان خواست بيايند و هر وقت دلشان خواست بروند . هدف اصلي ما آموزش مديريت افكار تان به شما است، تا با قاطعيت تمام به مديريت آنها بپردازيد و به آنها بگوييد كه ذهن من طويله نيست كه سرتان را بياندازيد پايين و بدون اجازه بياييد و برويد، بلکه ذهن من ستاد فرماندهي است كه همه چيز آن روي نظم و نظام است و حتي پشه هم براي پريدن در آن بايد از من اجازه بگيرد! 3. سومين پيشهناد ما در اين خصوص استفاده از تكنيك توقف فكر است؛ يعني وقتي شما قدرت كافي در كنترل و مديريت افكار خود پيدا كرديد مي توانيد به راحتي دستور توقف به آنها بدهيد و با ضرب مهر ورود ممنوع بر روي آنها، براي هميشه آنها را از ورود به ذهنتان محروم سازيد. 4. تكنيك ديگر تبديل فكر است؛ يعني وقتي اين افكار به ذهنتان مي آيد به يك قدم قبل از آمدن اين فكر به ذهنتان فكر كنيد. به اين معني كه به اين فكر كنيد كه به چه چيزي فكر مي كرديد كه اين فكر به ذهنتان آمد و وقتي آن را پيدا كرديد دوباره به اين فكر كنيد كه چه چيزي اين فكر را به ذهنتان آورد و همين طور سلسله وار عمل نماييد و در مورد فكري قبل از فكر ديگر فكر كنيد، تا به سرچشمه نهايي برسيد؛ به زودي خواهيد ديد كه استفاده از اين روش قدرت مديريتي زيادي به شما براي كنترل افكارتان مي دهد. 5. از جمله كارهايي كه شما مي توانيد براي رهايي از افكار مزاحم به آن متوسل شويد مشغول كردن خودتان به كارهاي اجتماعي و ورزش و تفريحات جمعي است، تا آنجا كه مي‌توانيد از تنهايي بپرهيزيد و خود را به كارهاي مختلف مشغول كنيد تا اين افكار فرصت پيدا نكنند كه به ذهن شما وارد شوند. 6. براي مطالعه درس هایتان هرگز در خانه و يا در اتاق، خلوت نكنيد سعي نماييد كه تمام مطالعاتتان در كتابخانه باشد. 7. با كارهاي مختلف به تقويت ارادة خود بپردازيد تا بتوانيد به برخي از كارهايي كه بصورت اجباري انجام مي دهيد يك نه بزرگ بگوييد. 8. به آثار و پيامدهاي زشت و سوء اين افكار بنگريد و توجه نماييد كه پيگيري آنها مي تواند چه عواقب سوئي براي شما داشته باشد. 9. و هميشه اين ذكر را با توجه به معني آن بر زبان و قلب خود جاري كنيد كه:«بِسم الله و بِالله، تَوكَلتُ علي الله، اعوذُ بِالله السميعُ العليم مِن الشيطانِ الرجيم». راهكارهايي براي مقابله با وسوسه هاي آسيب زاي غريزه جنسي و حفظ پاكدامني : 1. ابتدا نگاه خود را كنترل كنيد و تصميم بگيريد در برخورد با جنس مخالف نگاه خود را فرو بيندازيد. 2. از ديدن فيلمهاي مشكل ساز و يا خداي ناكرده فيلم هاي مستهجن جدا اجتناب كنيد. 3. از گفتگو با جنس مخالف مگر در مواقع ضروري و در حد ضرورت اجتناب كنيد. 4. از پوشيدن لباس‎هاي تنگ كه موجب تحريك شهوت جنسي مي‎شود خودداري كنيد. 5. از دست‎ورزي با خود پرهيز كنيد. 6. از پرخوري به ويژه غذاهاي مهيج شهوت مثل سير، پياز، فلفل، تخم‎مرغ و ... اجتناب كنيد. 7. هنگام تحريك به دستشويي برويد و آلت خود را بدون دست ورزي با آب سرد شستشو دهيد. 8. هيچگاه قبل از اينكه كاملا خوابتان بگيرد به رختخواب نرويد. 9. حمام و دستشويي خود را زياد طول ندهيد. 10. براى نظافت موهاى بدن خود، از داروهاى نظافت بهداشتى مثل «موبر» استفاده كنيد و از تيغ استفاده نكنيد. حتى الامكان موهاى زايد بدن خود را با فاصله بيشترى ازاله كنيد، يعنى سعى نمايید موى بدن خود را بيشتر نگه دارید؛ ولي به اين نكته هم توجه كنيد كه بيش از اندازه بزرگ شدن هم موجب كثيفي و خارش مي شود و زمينه را براي خودارضايي فراهم مي آورد. 11. در حمام، هيچ گاه كاملا عريان نشويد، بلكه از شورت يا لنگ استفاده نماييد. 12. با اموري مثل فعاليت هاي ورزشي و روزه انرژي خود را تخليه نماييد. 13. افكار خود را بتدريج كنترل كنيد؛ زيرا افكار منشاء رفتارند و هر موقع كه افكار جنسي به سراغتان مي آيد فكر خود را به امور ديگري مانند فكر كردن در باره برنامه هاي فردا منعطف كنيد ، يا خاطرات خوشي كه داشته ايد مثلا روزي كه به كوه پيمايي رفته بوديد را مرور كنيد. 14. هر شب، اعمال خود را محاسبه كنيد. رفتارهاي ارادي كه بايد انجام مي‎داديد را در صورت انجام يادداشت كنيد و رفتارهايي كه بايد ترك مي‎كرديد را نيز در صورت موفقيت يادداشت كنيد. 15. هرگز در جاهاي خلوت نمانيد. مثلا سعي نمایید مطالعات خود را در كتابخانه عمومي انجام دهيد. 16. فعايتهاي فرهنگي اجتماعي و كاري خود را وسعت ببخشيد و از تنهايي شديدا بپرهيزيد. 17. در انجام همه مراحل تقويت اراده جهت كنترل شهوات از خداوند استعانت جوييد، زيرا همه نيروهاي ما از خداست. پس بايد در برابر موانع از خداوند كمك بگيريد. نيروي اراده ما نيز از خداست. سعي كنيد اراده خود را در جهت اراده الهي قرار دهيد، يعني چيزي را اراده كنيد كه مورد رضايت حق تعالي است. 18. با كساني همنشيني و معاشرت كنيد كه داراي اراده قوي و نظم در انجام مسئوليت‎ها و تكاليف خود هستند و از معاشرت با افراد سست اراده و ضعيف‎ الايمان كه اهل معصيت‎اند جدا خودداري كنيد. 19. روزه نقش عجيبي در كنترل شهوات و تقويت اراده دارد. سعي كنيد هر هفته حداقل يك روز روزه بگيريد. 20. معرفت و ايمان به خدا و مبدأ و معاد، نقش مهمي در شكل‎گيري شخصيت، هويت‎يابي و تقويت اراده دارد. با تفكر در آثار و آيات الهي، ايمان خود را تقويت كنيد. 21. مواظب نگاه خود باشيد و از تماشاي مناظر شهوت ‎برانگيز مثل فيلم‎هاي مبتذل و قرار گرفتن در محيط هايي كه آلوده به گناه است اجتناب كنيد. بسياري از گناهان از يك نگاه ساده آغاز مي‎شود. 22. همواره براي خود كرامت قائل شويد و پيروي از غرايز شهواني را در غير موارد حلال، اهانت به خود و سقوط از مقام و منزلت انساني تلقي كنيد. 23. زشتي گناه را همواره مانند آبي آلوده و كثيف فرض كنيد؛ همان‎طور كه حاضر نيستيد آب آلوده را بنوشيد، به خود تلقين كنيد كه من نفس و جان خود را با گناه آلوده نمي‎كنم. 24. هرگاه در كنترل شهوات با شكست مواجه شديدT اولا خود را جريمه كنيد، سپس بدون يأس و نااميدي از درگاه خداوند توبه نمائيد و آنگاه تصميم بر جبران آن بگيريد. 25. در صورت امكان همواره با يك مشاوره اخلاقي زن در ارتباط باشيد و در انجام مراحل فوق با او مشورت كنيد. راهكارهايي جهت جرات مندي و تقويت اعتماد به نفس آسيب ديده : 1. اين گونه افراد براي تغيير، ابتدا بايد بطور مفصل و هر روز مثلا چند دقيقه، كه رفته رفته باید زيادتر هم ‌شود، در ذهن خود موفقيت هايي را كه جرات ورزي در زندگي شان ببار خواهد آورد را مجسم كنند؛ تصور كنيد كه مثلا پدرتان و يا مادرتان و يا مثلا كسي كه طرز نگاه و تشويق او به شما در زندگي خيلي مهم است با ديدن اين تحول عظيم در شما چقدر خوشحال خواهد شد وچقدر به شما افتخار خواهد كرد و جايگاه اجتماعي تان چقدر از رتبه فعلي خود به درجات بسيار بالاتري صعود خواهد كرد. اين كار انگيزه شما را در به چنگ آوردن مهارت جرات ورزي بالا خواهد برد. 2. بايد به عقب ماندگي ها و ضربات بيشماري كه ناجرات مندي برايشان ببار آورده و خواهد آورد فكر كنند تا انگيزه لازم جهت رهايي از دام آن برايشان ايجاد شود. 3. مسالة ديگري كه بايد به آن توجه داشته باشيد اينست كه يكي از دلايل گرفتار شدن افراد در دام بي جراتي، رودربايستگي و انفعال، عدم آگاهي آنها ازحدود حقوق خود و ديگران است؛ لذا موقعيت هايي را كه در آنها ناجرات مندانه عمل مي‌كنند، شناسايي كنند و سپس با تحليل منطقي اين موقعيت ها، خود را براي مواجهه صحيح و جرات مندانه در موقعيت مشابه بعدي آماده كنند. 4. اينگونه افراد بايد توجه داشته باشند كه محبت و احترام به ديگران و تذكر به آنها در مورد انجام وظايف‌شان بخوبي قابل جمع است و پر رويي و پرخاشگري هيچ ربطي به جرات مندي و قاطعيت ندارد. اين باوري غلط است كه اگر بخواهيد وظايف خود را به نحو احسن انجام دهيد با ديگران تضاد پيدا خواهيد كرد، زيرا انجام وظيفه، افراد وظيفه شناس را خوشحال خواهد كرد و موجب ارتقاي شخصيتي شخص خواهد شد و افرادي را كه به فكر تنبلي و تجاوز به حقوق ديگران هستند را بر سر جاي خو خواهد نشاند. 5. قبل از اينكه مثلا در جمع همكلاسي ها حاضر شوند و يا در ميان جمع دوستان و يا فاميل شروع به صحبت كنند ، خود را آرام سازند، مثلا با چند نفس عميق برخودشان مسلط شوند و آنگاه سعي نمايند بيانات خود را بصورت آرام، مودبانه ولي قاطعانه مطرح كنند. 6. برخي از جملاتي را كه افراد جرات مند و قاطع بصورت آرام و مودبانه در برخورد با ديگران بكار مي برند را ياد بگيرند و در خلوت، جلوي آينه بايستند و با خود تمرين كنند تا بتوانند آنها را در موقعيت هاي خاص به راحتي بكار ببرند. 7. «نه» گفتن را تمرين كنند كه در صورت لزوم و موقعيت هاي اجتماعي مختلف در جاهايي كه لازم است براحتي نه بگويند. . 8. راهكار ديگر تقويت اراده است، افراد ناجرات مند بخاطر پايين بودن اراده توان انجام برخي از كارها را ندارند در حاليكه اگر اراده تقويت شود براحتي قادر به انجام آن كار خواهند بود. البته ضعف اراده مي تواند علل مختلفي داشته باشد كه بايد ملاحظه و بررسي گردد تا راهكار مناسب تجويز گردد. 9. اضطراب جزء جدايي ناپذير ناجرات مندي است و يكي از روشهاي مهم در درمان ناجرات مندي، شناخت كانون اصلي اضطراب است، بدين معني كه شخص بايد شناسايي كند كه در چه موقعيت هايي اضطراب به او روي مي آورد تا با مطرح كردن آن به يك مشاور مبادرت به درمان آن نمايد. 10. همانطور كه ذكر شد استفاده از روش ريلكسيشن مي تواند تاثير بسزايي در كاهش تنش حاصل از اضطراب داشته باشد. لذا توصيه مي شود اين روش را تحت نظر يك مشاور فرا گيريد و قبل از ورود به كانون هاي اضطراب بكار گيريد. 11. فرد ناجرات مند بايد تدريجا و با برنامه ريزي، روية زندگي خود را در عرصه اجتماعي عوض كند تا وضع روحي او كم كم بهبود يابد. مثلا با خود قرار بگذارد كه به ديد و بازديد خويشاوندان برود اما در اوايل بيش از ده دقيقه توقف نداشته باشد و كم كم مدت آنرا بيشتر كند. 12. اينگونه افراد بايد سعي نمايند به هر بهانه اي كه شده با ديگران صحبت نمايند و يا مثلا به بهانه هاي مختلف در جمع ديگران مطلبي هر چند كوتاه را بازگو كنند. 13. اين افراد مي توانند از طريق الگوگيري از افراد جرات مند و اسرتيو (با ثبات) كم كم به اين مشكل خود فايق آيند. مثلا ملاقات با اشخاص جرات مند، رفت و آمد داشتن با آنها، ديدن فيلمها و يا خواندن داستانهایی در این زمینه. 14. ارتباط با خدا در بالا بردن آرامش و زدودن اضطراب بسيار موثر است. 15. ورزش كردن عامل مهمي در تقويت اراده است و ضعف اراده را كاهش مي دهد. 16. شركت در گروههاي آموزش مهارت جرات مندي كه در مراكز مشاوره تشكيل مي شود؛ در صورت امكان سعي كنيد حتما در اين كارگاه هاي عملي شركت كنيد. زيرا شركت در اين كلاس ها مي تواند بصورت محسوسي جرات مندي شما را افزايش دهد. موفق باشید. منتظر مکاتبات بعدی شما هستیم. نویسنده : غلامرضا مهرانفر

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#اختلال هاي جنسي و هويت جنسي (عملكردي، تمايلي و ...)