باسلام من 2ساله ازدواج کردم روزی که شوهرم به خاستگاری من اومد هیچی نداشت من چون میدونستم ایمان داره و دلش پاکه قبول کردم پدر مادرم مهریمو 700سکه تعین کردن ولی اینو خودم میدونم که شوهرم هیچوقت نمیتونه پرداختش کنه به همین خاطر از ته قلبم ولی زبونی بخشیدمش ب


سؤال :

باسلام من 2ساله ازدواج کردم روزی که شوهرم به خاستگاری من اومد هیچی نداشت من چون میدونستم ایمان داره و دلش پاکه قبول کردم پدر مادرم مهریمو 700سکه تعین کردن ولی اینو خودم میدونم که شوهرم هیچوقت نمیتونه پرداختش کنه به همین خاطر از ته قلبم ولی زبونی بخشیدمش بخاطر ترس ازخانوادم نمیتونم رسمی هم حلالش کنم ولی توی قلب و وجدان خودم هیچ مهریه ای از شوهرم نمیخوام آیا این قبول لطفا راهنمایی کنید


جواب :

سلام چی قبول مگه همه درخاست مهیه دارند زندگیت بکن به همسرت محبت کن اونس بده انشاءالله زندگیت موفق باشی اصلا نیازی نداشته باشی به مهریه

عکس مشاور
مشاور: حسین جواوی
مدیر طرح

email edu.javadi@yahoo.com

کلید واژه ها:


#خوشبختی _مهریه