ارتباط


سؤال :

سلام.من خیلی تورفتارم باهمه اطرافیانم ملاحظه میکنم.ولی خانواده همسرم باوجوداحتراماتی ک ب من میذارن.ولی خیلی وقتهاهم زیادبی احترامی میکنن.همش حرفایی میزنن ک مامان تو ب فکرت نیست و برات اهمیت قایل نیست و ب جهازم خیلی ایرادگرفتن.همش برای بچه نیومده من تصمیم میگیرن ک حتمن بایداسمش فلان باشه و...و... من حرفی نمیزنم.نه ب خودشوون نه ب همسرم.ولی خیلی عصبی میشم بهم میریزم.خواهرای همسرم بالحن طلبکارانه باهام حرف میزنن.لطفن راهنماییم کنیدکه چطوررفتارکنم.


جواب :

سلام -وقت شما بخیر -1-شما همانطور که فرمودید خیلی در رفتار با اطرافیان ملاحظه می کنید ،پس انتظار دارید که اونها هم ملاحظه شما را بکنند در حالی که این انتظار واقع بینانه ای نیست . 2- شما باید از اطرافیانتان و مخصوصا خانواده همسرتان علاوه بر اینکه انتظاری ندارید ،انتظار بدترین برخوردها را نیز داشته باشید ،چون در غیر این صورت جا می خورید و بهم می ریزید . 3 -اصلا به حرفهایی که قبلا زده اند و رفتارهایی که قبلا انجام داده اند فکر نکنید تا اعصابتان بهم نریزد . 4-بعضی وقتها که در با همسرتان هم بستر هستید و ایشان را نوازش می کنید بگویید که من می خواهم 20 دقیقه با تو حرف بزنم تا فقط تخلیه شوم واصلا منظورم از این حرفها تو نیستی ،انگاه فقط ذهنتان را تخلیه کنید چون اگر این کار را انجام ندهید کم کم شخصیت عصبی پیدا می کنید ویا افسرده شده واز همسرتان فاصله می گیرید . 5- سپس از خوبیهای همسرتان بگویید و به اوج لذت برسید.یقین بدانید که شما فقط باید به خوبیها و لذتهای خودتان با همسر و فرزندانتان فکر کنید و بدانید که اگر کاملا هوای همسرتان را داشته باشید شمایید که زندگی موفق اینده را می سازید و به قول حضرت علی علیه السلام به گذشته بر نگردید. 6- این برنامه را انجام دهید و یک هفته دیگر نتیجه ان را گزارش دهید .حتما موفق می شوید .

عکس مشاور
مشاور: محمد محجوری

email mahjoori@iran.ir

کلید واژه ها:


#عصبانیت