بد رفتاری پدرو مادرم با همسرم


سؤال :

پدرو مادرم به شدت از همسرم متنفرن تا جای که ÷یشنهاد طلاق رو به به من دادن باید چکارکنم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم والدین شما در این امر محق نیستند بویژه وقتی که تو از شوهر و ویژگی های وی خشنود باشی اگر زحمت زیادی برایت ایجاد می کنند با من صحبت کنند تا دعوایشان کنم

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تنفر
#والدین