با خانواده ام مشكل دارم!


سؤال :

دختري 30 ساله مجرد هستم، با رفتار خانواده ام مشكل دارم و اونا به همديگه و به من احترام نميذارن و متقابلا من هم همين طور! و اونجور كه بايد همديگر رو دوست نداريم، براي جلب احترامشون چه كنم؟


جواب :

دانشجوی گرامی،احساستان را نسبت به موضوعی که در فضای ارتباطی خود و خانواده تان وجود دارد درک می نماییم، امیدورایم هر چه زودتر این مسائل از زندگیتان رخت بربندد تا در کنار خانواد خود زندگی شاد و بانشاطی داشته باشید. شايد مسایلی كه باعث گرديده به احساس ناخوشایندی در ارتباط با اعضای خانواده خود برسيد كمي پيچيده به نظر رسد، اما باور نماييد كه به هيچ وجه حل آن پيچيده نيست. امیدواریم از آنجا که دختر تحصیل کرده ای هستید (با استفاده از نکاتی که در ادامه بدان اشاره خواهد شد) از عهده حل مسائلی که در زندگیتان وجود دارد، برآیید. در پاسخ به سؤالتان(جلب احترام در محیط خانواده) به صورت کلّی گفتنی است: همانطور که از عبارات شما برمی آید، احترام(احساس ارزشمندی و اعتبار )اکتسابی است و این خود شما هستید که باید آن را به دست آورید. در واقع این شما هستید که باید خود را در موقعيت هايي قرار دهيد که احترامي را که سزاوار آن هستيد از راه های مختلف، به دست آوريد. برخی از مهمترین عوامل در اين زمينه عبارتند از: 1- احترام گذاشتن به ديگران 2- احترام گذاشتن به خود 3- احترام گذاشتن به بزرگترها 4- داشتن اعتماد به نفس 5- نترسيدن از تصميم گيري 6- خوب لباس پوشيدن و ظاهر نیکو داشتن 7- نیکو و مؤدبانه سخن گفتن در مورد مسأله شما به نظر می رسد قدم اوّل این است که سعی نمایید ارتباط مناسبی را با سایر اعضای خانواده خود برقرار سازید تا در سایه آن خود را در موقعيّتی قرار دهيد که احترامي را که سزاوار آن هستيد به دست آوريد. در این زمینه توجه داشته باشید که: 1- فقط شما نیستید که با چنین مسأله ای در فضای ارتباطی خود و خانواده تان مواجهید. 2- همانطور که شما نیز واقفید، بدون از میان برداشتن علل تنیدگی و فقط با ابراز احساسات و ...، مشکل برطرف نمی گردد، بلکه باید از طریق شناخت منبع تنیدگی راه حل مدبّرانه ای برای رفع آن بیابید. 3- یک اصل کلی در ارتباطات این است : انسانهايي كه ارتباطات سالم و درستي با ديگر اعضاي خانواده دارند، استرس كمتري را تجربه مي‌كنند و شادتر بوده و راحت تر مي توانند به خواسته هاي خود برسند. در مواردی که فضای ارتباطی (مخصوصاً در محیط خانواده) با دیگران با مشکل مواجه می شود، هریک از اعضاء باید فارغ از سعی و تلاش طرف مقابل برای برقراری ارتباط پیشقدم گردد و الّا در فضایی که افراد نسبت به یکدیگر حس خوبی ندارند و یا حتی اینکه حس خوبی دارند ولی این حس خود را به طرف مقابل انتقال نمی دهند ،به صراحت می توان گفت که موقعیتی شبیه به وضعیت فعلی در خانواده شما اجتناب ناپذیر است. 4- در مورد جوی كه در خانواده تان حاكم است، چرا سعي نمي كنيد خود، ‌گام اول را برداريد كه اين مسأله موجبات رضايت خداوند تبارك و تعالي است و مطمئناً‌ توفيقاتي را براي شما در زمينه های مختلف عبادی، تحصیلی و ... زمينه ساز خواهد بود . 5- به نظر می رسد قدم اول در برون رفت از چنین وضعیتی که بدان دچار شده اید، فارغ از همه اختلافات و تنش ها با اعضای خانواده خود، این است که سعی کنید در ارتباط خود با آنها مثبت اندیش باشید. توضیح اینکه ارتباط میان فردی مؤثر زمانی برقرار می شود که از مثبت گرایی نسبی بهره مند باشید. واقعیت این است که هر اندیشه مثبت یا منفی که در ذهن انسان جاری می شود بر سرنوشت او اثر می گذارد؛ لذا توصیه ما این است که روی نکات مثبت خانواده و هر یک از اعضای آن تکیه داشته و با برجسته سازی این نکات، به نوعی باعث تشویق افراد خانواده خود برای استمرار و تعمیق رفتارها و باورهای پسندیده در محیط خانواده گردید. 6- يك رابطه سالم، گفتگوي سالم مي‌طلبد؛ ‌لذا سعي كنيد با تک تک افراد خانواده خود بر سر مسائل گوناگون با ملايمت و نرمي سر گفتگو را باز نماييد .توجه داشته باشيد كه هيچ كس دقيقاً همان چيزي نيست كه خواهان آن هستيد. گاه ممكن است آنها با اعمالشان شما را نا اميد ‌كنند. يك رابطه سالم به اين معناست كه ديگران را به همان صورتي كه هستند بپذيريد و قصد تغيير آنها را نداشته باشيد. 7- شنونده خوبي براي نظرات افراد خانواده د رموضوعات مختلف باشید و با گوش جان صحبت‌هاي آنها را بشنويد. 8- يك رابطه سالم با اعضاي خانواده بر مبناي احترام متقابل پايه ريزي شده است؛ لذا سعی کنید از سایر اعضای خانواده خود ايراد نگرفته و سرزنششان نكنيد. 9- به احساسات منفي و غيرقابل كنترل خود در برابر اعضاي خانواده اجازه بروز ندهيد. 10- يادتان باشد كه هر چه بيشتر خوبي‌هاي دیگران را ببينيد، روابط بهتري با آنها برقرار خواهيد نمود. 11- مناسبات خانوادگی خود را بر سه اصل عدالت، احسان و محبّت استوار نمایید. 12- از سه صفت کینه، نفرت و خشم به دور باشید. 13- در همه حال قدر خوبی های دیگر اعضای خانواده را بدانید. نکته پایانی یادتان باشد که گرچه اختلاف نظر در همه موارد و حتی در میان اعضای خانواده امری طبیعی است ولی به راحتی می توان با مدیریت صحیح کشمکش ها و نزاع های خود با دیگران به سازگاری مطلوبی با آنها دست یافت. مهم آن است که اگر هم فردی از اعضای خانواده وجود دارد که به اصول روابط محترمانه در محیط خانواده پایبند نیست شما سعی نکنید که با دامن زدن به برخی جریانات و رفتارها و در واقع با ضربه زدن به فضای ارتباطی مناسب در خانواده، نتیجه را مساوی نمایید. رضا وظیفه مند

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#اختلافات فرزندان با والدین