پدر لجباز


سؤال :

پدرم اخلاق خوبي ندارد و هميشه تلاش ميكند با لجبازي عقايد خودش را به خانواده تحميل كند. جديدا با مادرم هم رفتار درستي ندارد. با توجه به اينكه ساختمان منزلي كه در آن ساكن هستيم بسيار قديمي است و نياز به تعميرات اساسي دارد پدرم باز هم به فكر نيست و در جواب ما ميگويد:به فكر هستم. من از دست بد اخلاقي ها-لجبازي ها-بدزباني ها و ساير اخلاق هاي بد او خسته شدم وهمين باعث افت شديد تحصيلي من در دانشگاه شده است، تا جايي كه واقعا بعضي اوقات به خودكشي فكر ميكنم و اين اوضاعي كه تا حدودي تونستم توضيح بدهم باعث كاهش ارتباطات و معاشرات اجتماعي با افراد پيرامونمان شده است. خواهشمندم مرا در اسرع وقت راهنمايي كنيد.


جواب :

دانشجوي گرامي؛ نامه ارسالي شما را به دقت خوانده و احساستان را به خوبي درك نموده ايم ؛لذا شايسته ديديم براي اينكه فضاي روشنتري از مسائل موجود در خانواده تان داشته باشيم مروري بر چند سطر از متن ارساليتان داشته باشيم تا با بصيرت كافي ريشه اصلي مسأله معلوم گردد ؛زيرا كه در اين صورت ان شاءالله گامي در مسير رفع وضعيت موجود برداشته باشيم . چند جمله مهم كه د رنامه شما به چشم مي خورد عبارتند از: 1. پدرم اخلاق خوبي ندارد - هميشه تلاش مي کند با لجبازي عقايد خودش را به خانواده تحميل کند- جديداً با مادرم هم رفتار درستي ندارد. 2. از دست بد اخلاقي ها ، لجبازي ها، بدزباني ها و ساير اخلاق هاي بد او خسته شدم - همين باعث افت شديد تحصيلي من در دانشگاه شده - واقعاً بعضي اوقات به خودکشي فکر مي کنم – باعث کاهش ارتباطات و معاشرات اجتماعي با افراد پيرامونمان شده 3. ساختمان منزلي که در آن ساکن هستيم بسيار قديمي است و نياز به تعميرات اساسي دارد. بگذاريد از روش حل مسأله كه شما به عنوان يك دانشجو سالها با آن در دروس رياضي ،فيزيك و ... آشناييد براي حل اين مسأله خانوادگي و يا لااقل براي پيدا نمودن سر منشأ آن كمك بگيريم . براي اين كار همانطور كه خود مي دانيد بايد از دل مطالبي كه عنوان نموديد معلومات مسأله را جدا كرده و درپي حل مجهول از طريق آنها باشيم . به عنوان گام اوّل به سه محور مذكور اشاره نموديم .حال ،لطفاً‌ با دقت به اين پرسشها، پاسخ دهيد كه: 1. به نظر شما با توجه به دسته بندي ارائه شده ،آنچه كه باعث افت تحصيلي ، به فكر خودكشي بودن و كاهش ارتباطات اجتماعي شما با اطرافيانتان شده ،چيست؟ 2. آيا نياز به تعمير ساختماني كه درآن زندگي مي كنيد مي تواند عاملي براي چنين احساسات و رفتارتان با اطرافيان باشد؟ 3. از سوي ديگر خودتان اشاره نموديد كه پدرتان (جديداً ) اخلاقش طوري شده كه با مادرتان رفتار درستي ندارد، با استناد به مطالب خودتان اين سؤال قابل طرح است كه چرا وي قبلاً‌ چنين رفتاري با مادرتان نداشته ؟ 4. به نظر شما و فارغ از جملات پدرتان نظير به فكرش هستم و ... در جواب درخواست شما براي تعمير منزل،دليل پدرتان چه مي تواند باشد؟آيا مشكل مالي است ؟يا اينكه از اين بابت مشكلي وجود ندارد و پدرتان از اقدام به چنين كاري به نوعي مي ترسد ؟ يا اينكه نمي خواهد خانواده اش در رفاه و آسايش باشند؟ لطفاً ‌به سؤالات موجود چند سؤال ديگر نيز بيافزاييد و سعي كنيد جوابي منطقي براي آن فارغ از احساسي كه در اثر برخوردهاي ناصحيح پدرتان داريد ،بيابيد. بگذاريد مقداري اطلاعات در اختيارتان قرار دهيم تا راحت تر ريشه اصلي مسأله را دريابيد. به طور كلي خودكشي و تمايل به آن همانطور كه در ادامه بدان اشاره خواهد شد، سه علّت عمده مي تواند داشته باشد كه به هر دليلي اقدام و تمايل به آن در هيچ فرهنگي پذيرفته نيست . شايسته آن است كه فرد با افزايش مهارتهاي مقابله با مسايل زندگي ضمن آنكه از موضع برخوردي منفعلانه خارج مي گردد ، ابتكار عمل را در برخورد با مسائل به دست گيرد تا به حل آنها نائل گردد. 1. پوچ گرايي و احساس بي ارزشي 2. افسردگي و 3.اعتراض به وضعيت موجود و حاكم بر خانواده يا جامعه دلايلي است كه فرد را به سوي خودكشي مي رساند . حال به نظر شما كداميك از اين موارد در مورد موضوع شما صادق است ؟ آيا گمان نمي كنيد كه همه اين مسايلي كه بدان اشاره نموديد از طريق رعايت اصول برقراري ارتباط مؤثر با پدرتان قابل حل باشد. به عنوان مثال يكي از اصول برقراري ارتباط مؤثر بين فرزندان و والدين اين است كه فرزندان سعي كنند هر چه بيشتر خوبي‌هاي والدينشان را ببينند تا بتوانند روابط بهتري با آنها برقرار سازند ،حال در مورد طرز تفكر شما در باره پدرتان كه ... آيا چنين زمينه اي مهيّاست. به نظر شما پدرتان چه خوبي هايي دارد كه در نامه ارسالي شما جاي درج آن خالي است .به عنوان مثال تأمين هزينه دانشگاه و ادامه تحصيل شما و ... نمي تواند حسن نيت پدرتان را در برخورد با دغدغه هاي شما آشكار نمايد؟ به نظر مي رسد مسأله اصلي در روابط پدر و فرزندي شما، به عدم تعمير منزل و طفره رفتن پدرتان از اين كار و ... مربوط نمي گردد ؛زيرا اولاً‌:همانطور كه خود مي دانيد اين مسأله صلاحيت آن را ندارد كه بخواهد به چنين رابطه مقدس و آرامش بخشي ضربه وارد سازد، ثانياً‌:‌بايد دليل اصلي پدرتان را دريافت تا اگر مشكل تأمين هزينه مالي اين كار است ،اقدام مقتضي با آن صورت گيرد و يا اگر مسأله چيز ديگر ي است متناسب با آن تضمين هاي لازم به وي داده شود . نكته اصلي و مهم اين است كه ارتباط مؤثر با ديگران مهارتي است كه انسان را در موقعيت ممتاز و بهتري قرار مي دهد و دستيابي به موفقيت و خوشبختي را سهل تر مي سازد ؛‌لذا شايسته است به نكاتي كه در ادامه ذكر مي گردد توجه نماييد . توضيح اينكه وجود مشکلاتی از قبیل اختلاف سلیقه ها و دیدگاه ها در بیشتر خانواده ها امری طبیعی است .به عبارت دیگر ((اعضای خانواده ،‌فتوکپی یکدیگر نیستند)). تفاوت های فردی ، دامنه گسترده و تنوع بی شمار اختلافات روحی ،ذوقی و روانی را گواهی می کند ،‌لکن افراد خانواده باید برای همگرایی افکار و اندیشه های خود راهی بجویند و با رعایت اصول علمی و جدیدی که برای حل مشکلات وجود دارد ارتباط سالم و درستی را میان اعضای خانواده برقرار سازند. از طرفی نوجوان و جواني مثل شما به شدت نیازمند آن است که دیگران حضور او را قدر دانسته و ارج نهند و شخصیت او را به حساب آورند و به تصميمات مستقلانه وي براي حال و آينده اش احترام بگذارند ؛‌زیرا این را نوعی تمرین شخصیت برای خود محسوب نموده و می خواهد در آینده ای بس نزدیک اتکای خویش را از خانواده بردارد و متکی به خود باشد از سوی دیگر بايد توجه نمود كه برا ی والدین گذر از کودکی به نوجوانی و جوانی کمّی است نه کیفی. به عبارت دیگر آنچه که از تغییر برای آنها به چشم می آید سن و سال ،‌قد و قامت ،انرژی ،نیاز به غذا و این قبیل ویژگیهاست که همگی کمّی هستند ،در حالی که حقیقت آن است که نوجوان و جواني مثل شما از نظر ماهیت ،‌خواسته ها،افقهای فکری و خیلی چیزها متفاوت با دنیای کودکی خود هستيد . لذا به اين نكته توجه داشته باشيد كه اولين عامل ناسازگارى جوانان با ميانسالان و یا كهنسالان (والدين)در خانواده و اجتماع ، تفاوتى است كه به طور طبيعى در طرز تفكر و اخلاق آنها وجود دارد. هر يك از آن ها مسائل را از ديدگاه فكرى خود مى نگرند و درست و نادرست آن ها را با انديشه و تصور خويش مى سنجند؛ لذا بر طبق تشخيص و نظر خود عمل مى كنند و انتظار دارند كه مابقي افراد نيز با نظرشان موافق باشند . به نظر می رسد مسأله اصلی مابین شما و پدرتان (البته با توجه به اطلاعاتی که از نامه ارسالیتان بر می آید )،از طریق مراعات اصول برقراری ارتباط صحیح و گفتگوی سالم با وي که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد ، قابل حل باشد و حتي ممكن است كار را به جايي برسانيد كه وي از نظر شما درجهت تعمير منزل استقبال كند . در اهمیت برقراری چنین ارتباطی با اعضای خانواده همین بس که انسانهايي كه ارتباطات سالم و درستي با ديگر اعضاي خانواده دارند، استرس كمتري را تجربه مي‌كنند و شادتر بوده و راحت تر مي توانند به خواسته هاي خود برسند . برای داشتن ارتباط سالم و درست با وي و زمينه سازي براي رسيدن به خواسته هاي خود به موارد زیر توجه داشته باشید: 1- برقراری چنین ارتباطی در اغلب موارد با توجه به روحيه پدرتان ممكن است زمان بر باشد . 2- يك رابطه سالم احساسات صميمانه و دوستانه را مي‌طلبد ؛‌زیرا صميميت نقش بسيار مهمي‌در ارتباطات بين فردي دارد ؛‌لذا سعي كنيد به تعميق آن بپردازيد . مسايل مالي و ... پدرتان را درك كرده و با رفتار و گفتار خود به وي نشان دهيد كه مشكلاتش را درك مي كنيد. 3- بينش افراد در روابط اعضاي خانواده نقش اساسي دارد . در واقع اگر بينش را به منزله طرز تلقي به خصوص، ‌نحوه خاص برخورد با مسائل و نوع ويژه اي از نگريستن به موضوعات در نظر بگيريم، ‌بينش تعيين كننده شيوه ها و خط مشي هاي زندگي افراد خواهد بود. بينشها، روشها را مي آفرينند و تنظيم كننده روابط افراد با جهان درون و بيرون هستند. لذا نسبت به وي حسن نظر داشته باشید و نظراتش را به حساب نگراني براي آينده بدانيد ؛ زيرا تمام هم و غم پدرتان فقط شما و خانواده اش مي باشد . باور نماييد كه آنها هيچ آرزويي جز خوشبختي خانواده خود ندارند منتهي از مسيري به دنبال تأمين اين خواسته هستند كه به نظر خوشان صحيح تر است . 4-يك رابطه سالم، گفتگوي سالم مي‌طلبد؛‌لذا توجه داشته باشید که : 1. هيچ كس دقيقاً همان چيزي نيست كه خواهان آن هستيد. گاه ممكن است افراد با اعمال و يا سخنان خود شما را نا اميد ‌كنند. يك رابطه سالم به اين معناست كه ديگران را به همان صورتي كه هستند بپذيريد و قصد تغيير آنها را نداشته باشيد. 2. شنونده خوبي براي نظرات پدرتان باشيد و با گوش جان صحبت‌هاي وي را بشنويد. 3. سعی کنید علاقمندي خود را نسبت به تأمين خواسته هاي وي در رفتار و گفتار خود نشان دهيد.اما در كنار اين مسأله خيلي محترمانه و در فضايي صميمانه سيري را كه به نظر شما خواسته آنها بهتر تأمين مي گردد برايشان تشريح نماييد. 4. براي گفتگو و مذاكره با وي در مورد مسأله مورد نظر خود وقت مناسبي تعيين كنيد. 5. هيچ گاه از والدين وي به خاطر داشتن نظري مخالف با نظر خود ايراد نگيريد و سرزنشش نكنيد. به موضوع حمله ببريد نه به شخص . 6. به احساسات منفي و غيرقابل كنترل خود اجازه بروز ندهيد. به وي فرصت دهيد درباره خود و نظرش به راحتي صحبت كند. يك رابطه سالم به افراد حق بيان مي‌دهد. 7. خودتان همه جوانب را در عدم پذیرش نظرات خود در بحث با وي بسنجید و با این دید به ماجرا بنگرید که شاید مثلاً تجربه شما در نحوه بیان نظراتتان کم باشد و یا ... . 8. اگر احساس كرديد به كمك فرد ديگري در جریان گفتگو با وي و تشريح نظرات خود احتياج داريد از وي كمك بگيريد. مثلاً ‌از اطرافیانی نظیر برادر ،‌دايي،‌عمو و ... بخواهید به شما در ادامه بحث و نحوه بیان منظورتان یاری رسانند . 9. بخاطر بسپاريد هميشه پايان گفتگوها حل كامل مسئله نيست. خود را براي پايان ناموفق و يا بينابين آماده كنيد. يك رابطه سالم پيروي كوركورانه و يا توافق كامل طرفين را طلب نمي‌كند. 10. سعي كنيد هر چه بيشتر خوبي‌هاي پدرتان را ببينيد تا بتوانيد روابط بهتري با وي برقرار سازيد .

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#اختلافات فرزندان با والدین