چگونگی ایجاد اعتدال بین خانواده ها


سؤال :

با سلام.دختری 25 ساله هستم که در یک خانواده ارام بزرگ شدم.مدت یکسال خست که نامزد کردم .اما با مادر همسرم تنش ایجاد میشود.مادر ایشان که یک خانواده مقرراتی و متفاوت با من بزرگ شده اند.به این دلیل انتظار مادرشان از من برای رفت و امد،تماس تلفنی،بیرونرفتن های دسته جمعی و ... زیاد هست.در عین حال که همسرم اکثر اوقات حق را به من میدهد و متوجه حساسیت های زیاد مادرشان میشوند ،اما من هم هر چه بیشتر احترام میگذارم،توقعم از همسرم برای احترام به خانواده خودم بیشتر میشود.چگونه این موضوع را با ایشان مطرح کنم که فکر نکنند بحث لجبازی،منت گذاشتن یا گروکشی است؟من فقط به دنبال احترام دو طرفه و ایجاد اعتدال هستم برای هر دو خانواده با تشکر از سایت خوبتون


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم شما آنطور که گمان می کنید دنبال اعتدال و احترام متقابل نیستید ، و همان لجبازی و گروکشی را دارید انجام می دهید . و علت این رفتارتان هم این است که چون آن ملاحظات نسبت به انتظارات خانواده همسرتان را با تحمل و احساس فشار انجام می دهید ، دچار این توقع می شوید در حالیکه آنچه باید اصلاح شود مدیریت روابط و انتظارات خانواده شوهر ، توسط شوهرتان است . من در همین سایت در مورد نحوه مدیریت این انتظارات به مرد توضیح داده ام . همسرتان می تواند آنها را در پاسخهای موضوعی دنبال کند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مدیرت درخواست و شکایت والدین