راهکارهای جلوگیری از قلیان کشیدن شوهر


سؤال :

دوست ندارم شوهرم قليان بكشد چه كنم؟ راه حلي داريد؟ بگید چه كنم؟


جواب :

پرسشگر گرامي؛ از اينكه با « پرسمان» در ارتباطيد، سپاسگزاريم. شما در برخورد با چنین مسأله اي در زندگي زناشويي خود شایسته است به موارد زير توجّه داشته باشيد: 1. روشن شدن اين مسأله در روش برخورد با چنين جرياني، خالي از فائده نيست كه ببينيد آيا مصرف قليان از سوي شوهرتان در همين مدّت پس از ازدواج با شما آغاز گرديده و يا اينكه قبلاً نيز مصرف مي كرده و متأسفانه شما بدون شناخت كافي تن به ازدواج با وي داده ايد؟ اگر قبلاً نيز اينكاره بوده پس شما بايد مسئوليت كم كاري خود را در قبال تحقيقات و ... بپذيريد و نقش فعّالي را از طريق «پذيرش اين مسأله» و «انعطاف پذيري» در اين زمينه بر عهده بگيريد؛ زيرا برخورد احساسي صرف، نظير اينكه مثلاً عنوان نماييد از مصرف قليان بدتان مي آيد در اين مرحله جواب نمي دهد. اين نوع برخورد زماني جوابگو خواهد بود كه شما بخواهيد خواستگاري فردي قلياني را رد نماييد و براي او چنين دليلي بياوريد؛ امّا قبول نماييد زماني كه وارد زندگي با چنين فردي شديد ديگر چنين برخوردي به تنهايي پاسخگو نخواهد بود؛ زيرا ديگر او جزئي از شما و زندگي شماست و نمي توان انتظار داشت، چنين راهكاري جواب دهد. اگر هم بعد از ازدواج، شوهرتان به سمت مصرف قليان رفته بايد دليل آن ( بيكاري، دوستان و همنشينان ناباب، احياناً ناسازگاري هاي زن و شوهر و ...) شناسايي گردد تا اقدام مقتضي براي ترك آن صورت گيرد. 2. به هر حال به خاطر داشته باشيد مصرف قليان از سوي شوهر تا اين اندازه پتانسيل ندارد كه بخواهد بنيان زندگي مقدّس دو جوان را به هم بريزد و يا آرامش را از روابط آنها سلب نمايد. (اين جمله ما به هيچ وجه تأييد كننده مصرف قليان از سوي افراد نيست؛ بلكه مراد اين است كه پتانسيل زشتي اين عمل به حدّي نيست كه بخواهد و بتواند بنيان مقدّس يك خانواده را كه مطمئناً با عشق آغاز گرديده، سست نمايد و يا در مواردي به هم بريزد). 3. سعي نماييد به طور مستقيم از او به خاطر مصرف قليان گلايه نكنيد و وى را مورد انتقاد مستقيم و سرزنش قرار ندهيد؛ زيرا وقتى تذكر اخلاقى با كنايه و اشاره گفته شود، زودتر اثر مى‏بخشد تا اينكه با صراحت از اشتباه نام برده و انتقاد گردد؛ زيرا چه بسا برخورد مستقيم و بى‏پرده با لغزش وي در مراحل اوليّه، سبب گردد، زشتى كار در نظر او رنگ باخته و به توجيه آن بپردازد و يا اينكه به شكل ديگرى مقاومت كند. 4. حتي الامكان از فردي كه با شوهرتان رابطه عاطفي خوبي دارد و وي نيز از او حرف شنوي دارد نظير برادر و يا خواهر خودش بخواهيد كه نگراني شما را در مورد مصرف قليان و ... به او منتقل نمايد. 5. منابع استرس زا در زندگي زناشويي بسيار متعدد است؛ به عنوان مثال زن و شوهر در سال هاي نخست ازدواج با تصميم گيري هاي متعددي از جزئي (مثلاً تعيين محل قرار دادن قفسه لباس) تا كلي (تعيين محل زندگي) روبرو هستند. سعي كنيد طرز برخورد شما با همسرتان رفتار همدلانه باشد و منابع استرس زا در زندگي زناشويي و در رابطه خود با همسرتان را شناسايي و رفع نماييد؛ زيرا يكي از آثار فشار رواني اين است كه انسان كنترل انديشه و رفتار خود را از دست مي دهد؛ به همين دليل است كه بسياري از افراد چون مهارت مقابله با چنين مسائلي را ندارند به اشتباه خود و يا با توصيه نزديكان به مصرف سيگار، قليان و ... روي مي آورند. 6. به گونه اي با همسرتان برخورد نماييد كه وي را عين خود دانسته و خود را با ايشان همراه و هم مقصد ببينيد، تا او نيز به اين نقطه برسد كه شما او را درك كرده‏ايد و يا در صدد درك فهم و شعور او هستيد. اين احساس را به همسرتان منتقل نماييد كه اگر با هدف فراموشي غم و غصّه، ناراحتي، كسب آرامش و ... به مصرف قليان و يا حتّي سيگار روي آورده، او نعمت بزرگي را در كنار خود به نام همسر دارد كه حاضر است در هر شرايطي دركش نمايد. اصلاً در مورد رفع نگراني خود از وي چنين سؤال نماييد كه « من چه كار كنم تا تو هرگز به سوي مصرف قليان و ... نروی». 7. عملكرد آدم ها، به طور معمول بازتاب انتظارات كساني است كه مورد احترام آنهاست؛ بنابراين هميشه اين احساس را به همسرتان منتقل نماييد كه انتظار كارهاي خوب و شايسته را از وي داريد. 8. شايسته است او را متقاعد كرد كه قليان كشيدن ضررهاي جسمي و روحي زيادي دارد و خداي نكرده ميتواند مقدمه اعتياد به مواد مخدر باشد. بايد او را توجيه كرد كه اگر هم در هنگام كشيدن قليان به يك آرامش نسبي مي رسد بسيار زودگذر است و نمي تواند براي هميشه باشد. پيش از آن كه او را به چنين باور داشتى برسانيد، هر پيشنهادى براى ترك آن آب در هاون كوبيدن است. پس از آن كه به طور جدى او را از اين جهت متقاعد ساختيد و او نيز جداً قبول كرد كه ترك آن لازم است، آن گاه مى ‏توانيد در ترك ياريش كنيد. به عنوان مثال مي توانيد از او بخواهيد كمتر با موقعيت هايي كه مصرف قليان را بر مي انگيزاند، مواجه شود. 9. او را با حقايقي درباه استعمال قليان و عواقب جسماني، اجتماعي و ... آشنا سازيد، از قبیل : - دود حاصل از سوختن تنباكوي قليان حاوي مقدار زيادي مواد سمي است كه مصرف اين مواد عامل مهمي در بروز سرطان ريه و بيماري هاي قلبي و عروقي است. - در هر بار مصرف قليان، دود بسيار زيادي در مقايسه با كشيدن يك نخ سيگار وارد بدن مي‌شود و ميزان نيكوتين دريافتي به اندازه‌اي است كه ايجاد اعتياد مي‌كند. - خطر انتقال بيماري‌هاي عفوني و بيماري‌هاي واگير و هپاتيت ب از طريق دهان و دستان آلوده به دليل استفاده مشترك افراد از قليان، وجود دارد. - بر اساس بررسي‌هاي انجام شده توسط معاونت سلامت و دبيرخانه كشوري كنترل دخانيات، هر فرد مصرف كننده قليان از نظر مواجهه و استنشاق دود در هر وعده، معادل 100 نخ سيگار يا بيشتر، دود دريافت مي‌كند. - مواد سمي قليان نه تنها كمتر از سيگار نيست، بلكه بعضي مواد خطرناك از جمله قير يا دوده (سرطان زا)، مونواكسيد كربن (آلاينده) و نيكوتين (ايجادكننده وابستگي) موجود در دوده آن از سيگار بيشتر است. با مصرف قليان بيش از 600 ماده سمي و مهلك وارد ريه فرد مصرف كننده و اطرافيان خواهد شد. - در مقايسه با يك نخ سيگار، دود قليان مقدار بيشتري آرسنيك، سرب و نيكل دارد. 36 بار بيشتر از سيگار حاوي تار و 15 بار بيشتر از سيگار حاوي مونواكسيدكربن است. - دود حاصل از تنباكو، حاوي مواد شيميايي خطرناكي است كه مسبب انواع سرطان است. اين مواد توسط آب تصفيه نمي‌شوند. - تنباكوهاي ميوه اي نيز داراي تار و مواد سرطان زا هستند. 10. صفات پسنديده و نقاط مثبت همسرتان را مدّ نظر قرار داده و همواره ايشان را به خاطر آن ويژگي هاي مثبت مورد احترام و تكريم قرار دهيد تا روابط شايسته اي بين تان برقرار گردد. 11. در حق او دعا كنيد و از خداوند بخواهيد كه به شما و همسرتان كمك كند و موجبات هدايت زندگي مشتركتان به سوي كمال و سعادت را فراهم نمايد.

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#تعارض همسران