اجتماع


سؤال :

سلام من یکسال وده ماهه که با پسری غریبه عقد کردم همسرم موقع خواستگاری ازمن میخواست اجتماعی باشم و من تا حدودی از نظر خودم اجتماعی هستم. ممکن است قدری راجع به این اجتماعی بودن اطلاعات بدهید.


جواب :

باسلام چنانجه مطابق شرع باشه باهمسرتون همراهی کنید موضوع باید به کمک مشاوره مجرب باشد برخی ادمها برداشتهای مختلف دارنددقیقا باید برداشت همسرتون از اجتماعی بودن بپرسید

عکس مشاور
مشاور: حسین جواوی
مدیر طرح

email edu.javadi@yahoo.com

کلید واژه ها:


#اجتماع