بی تفاوتی در مشکلات مالی


سؤال :

باسلام آقای دکتر مشکل بزرگی که من باخانواده همسرم دارم این است که در دوران خوشی وموقعی که توشرایط خوب مالی یا هرچیز دیگر داری کنارتند وبه زور میخواهند باآنها خوش باشی ولی خدا نکند دستت تنگ شود یا مشکلات دیگر داشته باشی سریع از تو دور میشوند واگر تو راهم ببینند به روی تو نمی اورند وفرار میکنن انتظار دارند که خانشان برویم ولی با کارهایشان انسان را رنج میدهند با جاریم هم زمانی که بچش سقط شد همین کار را کردند. در موقع سختی کار آدم دو تا میشود تحمل سختی وهم تحمل رنج رفتار آنان. اصلا رنج تو برای آنان کوچکترین اهمیتی ندارد به خصوص اینکه این رنج از جانب خودشان باشد بدتر میکنن میخواهند بگویند هیچ مشکلی پیش نیامده..... من با این خانواده چه طور باید برخورد کنم؟؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم این برداشت های شما دقیق نیست و بخش عمده آن مربوط به رنجش های قبلی شما و یا توقعاتی ست که احساس می کنی برآورده نشده است . حتی زودرنجی خودت و حساس شدنت به رفتارهای خانواده شوهر را هم می توانی دخیل بدانی اما اگر فرضا خانواده شوهر این رفتارهای نامناسب را دارند ، کار تو فاصله گرفتن و دلخور شدن نیست ، کار تو بیان رنجها و درخواستهایت به همسرت هست تا او خودش این مسئله را مدیریت کند . اگر گفت نحوه مدیریت را بلد نیست ، درسهای مرا با عنوان مدیریت روابط والدین زوجین در همین سایت ببیند تا یاد بگیرد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اقتصادی