مادرخانمم


سؤال :

بسم الله الرحمن الرحیم آقای دکترسلام همانطورکه درمشاوره های قبلی اشاره کردم مشکل من یا به عبارتی ما این است که بعد ازازدواج من وخانمم تلفنهایی که ازطرف خواهرخانم یا مادرخانمم زده می شد مرااذیت می کرد وبه من احساس دخالت کردن آنها درزندگی مرا می دادالبته بعد ازشکایتهای زیادازجانب من حالا کمترشده ولی هنوز اون حس بد دروجود من است خودم فکرمیکنم احساس دلبستگی شدید که خواهرخانم ومادرخانمم که باخانم من دارند باعث این می شود که یا زنگ بزنند یا پیامک یا تک زنگ واینها مراآزرده خاطر میکند ،(البته مراهم دوست دارند بگونه ای شده که مادرخانمم اگرجایی بخاهد بروند اول به ماخبر می دهند که ما همراهی یا جایی ببریمشان)ومن هم دوست دارم خانمم اینقدروابسته نباشد ومستقل ازآنها باشدچگونه با هم رفتاربکنیم که به خصومت تبدیل نشه وآخرعاقبت خوشی باشه لطفا هردوی مارا راهنمایی کنید خداشاهد است به خانمم اطمینان دارم نمی خواهم دراموراتش دخالت کنم هزینه برایم مهم نیست ولی روی این موضوع بسیارحساس شدم با تشکر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اینکه گمان کنید هر تماس و ارتباطی بین زن و خانواده اش به معنای دخالت آنهاست برداشت صحیحی نیست . دخالت به معنی اطلاع دادن یا درخواستی داشتن نیست ، دخالت آن است که خانواده زن به شما بگویند نسبت به مدیریت زندگی و نوع ارتباط تان با هم چگونه عمل بکنید یا نکنید . این اولا اما تماس زیاد خانم با خانواده اش ، هم برای خودش یک ضعف محسوب می شود و هم برای خودشان یک اشکال است . به این معنی که وقتی دختری در زندگی شوهر قرار گرفت تبادل همه اطلاعات ( بخصوص اطلاعات روزمره و بی اهمیت ) زحمتی در احساس آرامش زندگی درست می کند . و اگر خانم همین سطح تماس ها را ، خانواده شما با شما داشت بی تردید شدیدا شاکی می شد. این ثانیا اما نکته سوم این است که هرقدر فاصله عاطفی و رفتاری شما با هم سست شود دیگران جایگزین آن می شوند . سعی کنید با گرمای روابط تان ، این تبدیل نیاز راجلوگیری کنید شما یاد بگیرید به خانواده زن احترام و رسیدگی داشته باشید تا احساس زن و خانواده اش شیرین شود . و خانمتان بداند درخواست هایی که بدون تمایل قلبی مرد از ناحیه اصرار یا فشار خانواده اش صورت بگیرد ، نه تنها رابطه مرد را با خانواده اش بیشتر نمی کند که فاصله را زیاد می کند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مادر زن