دخالت خانواده ام و دوری از آنها(خانم)


سؤال :

باسلام تا حالا هیچ دخالتی تو زندگی ام کسی نمیکرد ولی از زمانی که شوهرم خودش اجازه داد مادر شوهرم در زندگی ام دخالت می کند تا حدی که من با آنها قطع رابطه کردم و شوهرم هم به تبع من با خانواده ام قطع رابطه کرد از این شرایط عذاب می کشم به خانواده ام هم خیلی وابسته ام لطفا مرا راهنمایی کنید ممنون


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم من معتقد نیستم خانواده اش دخالت کرده اند ، بلکه آنها اظهار نظر کرده اند و چون تو خیلی آدم حساس و زودرنجی هستی تحمل اظهار نظر را هم نداشتی و به علت تاثیرپذیری زیاد از نظر دیگران و حرص خوردن عمیق ، چاره را در این دیده ای که رابطه را قطع کنی که کاری بسیار غلط و جاهلانه بوده است دخالت اظهارنظر نیست ، آدمها مجاب اند که در خصوص ما نظراتی داشته باشند همچنان که تو هم در خصوص آنها داری . دخالت به رفتاری می گویند که با قلدری مانع از پیشرفت رفتاری در دیگری می شود مثلا اگر مادرش بگوید : چرا صورتی پوشیدی صورتی اصلا به تو نمی آید . این اظهارنظر است . دخالت وقتی ست که بگوید تا لباس صورتی ات را در نیاوری و عوض نکنی فلان رفتار را اجازه نمی دهم انجام بدهی

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مادر زن