حسادت در کمک به خانواده همسرم


سؤال :

با سلام همسرم به صورت شریکی به همراه خانواده اش در حال ساخت خانه است. از اینکه او برای خانواده اش کار می کند اعصابم خرد می شود، هرکاری که می کنم نمی توانم خودم را آرام کنم. نسبت به بقیه مردم اینگونه نیستم اما نسبت به همسرم بسیار حساسم. نمی توانم محبت او را به کسی تحمل کنم.چه کنم که به آرامش برسم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اگر این شراکت در ساخت منجر به اسکان در آپارتمانی مشترک با خانواده شوهر می شود از ایشان بخواهید در خصوص تصمیم به زندگی در کنار خانواده اش از من مشورت بگیرد ولی اگر تنها بمنظور بهره های اقتصادی اینکار انجام می شود ، نه تنها اشکال ندارد که به علت امنیت در مسایل اقتصادی آن مناسب هم هست و نگرانی شما بیجاست کمک همسر شما به خانواده اش منجر به ازدیاد محبتش به شما می شود

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#میزان معاشرت مرد با خانواده خود