عدم سفر به شهرستان برای دیدار خانواده ام


سؤال :

ما در مشهد و خانواده هایمان در شهرستانند٠ برای رفتن به شهر و دیدار خانواده ام خیلی کارشکنی می کند و به بهانه پول خرج کردن یا ولخرجی اعتراض می کند٠ برای ازدواج بچه های بستگان عمو خاله و٠٠٠دوست ندارد برود و می خواهد که من هم نروم٠ اما بنده بر اساس روابط فامیلی و صله رحم که تاکید شده و بویژه قبل از ازدواج در شهرستان بهم نزدیک بوده ایم به جشن و سوگواریشان می روم٠ اما متاسفانه از طرف همسرم متهم می شوم که من با خانواده نیستم٠ در حالیکه علاوه بر کار زیاد و همراهی با ایشان در بقیه مواقع اصلا کوتاهی نکرده و خودشان هم می دانند ولی از رفتن چند روزه من ناراحت می شوند٠ البته پدرم هم در شهرستان است و در واقع رفتن من برای مراسم دیدن ایشان هم هست٠ لطفا بگویید چکنم که این احساس لجاجت را نداشته و تفاهم ایجاد شود٠ ممنون


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم همسر شما از شما به اندازه کافی اشباع و سرشار نیست منظور وی این نیست که شما نروید ولی وقتی می بیند یک نیاز و درخواستش از طرف شما اعتنای جدی نمی شود ولی چند روز برای دیگران ( که به گمان وی از او به شما نزدیکتر نیستید ) وقت و هزینه می کنید ، بهانه می گیرد اگر از محبتتان و از رسیدگی تان وی را سرشار کنید مانع نمی شود گاهی هم مخالفتش بخاطر برخورد نامناسب یا رنجی ست که از همان بستگان شما در دلش مانده است

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#میزان معاشرت زن با خانواده خود